CIB Vlaanderen trekt aan de bel


Zoals gewoonlijk, werd de namiddagsessie voorbehouden voor reflectie en debat. Thema dit jaar was ‘Vastgoedinformatie. Rechten-Plichten-Lusten-Lasten’. CIB Vlaanderen vraagt dat de overheid sterker inzet op meer kwalitatieve en vlot toegankelijke vastgoedinformatie. De vastgoedmakelaar is een dienstverlener die zijn klanten in de cruciale momenten van het (ver)kopen of (ver)huren van een onroerend goed met raad en daad weet bij te staan. Vanuit dit oogpunt is duidelijke, actuele, sluitend juiste en vlot toegankelijke vastgoedinformatie van cruciaal belang. Enkel zo kan de vastgoedmakelaar de hem door de overheid opgelegde informatieplicht nakomen. Maar hier knelt precies het schoentje. CIB Vlaanderen trok op haar 12de Vastgoedcongres stevig aan de bel.

Wie de weg kwijt is met zijn vastgoedplannen, komt – letterlijk en figuurlijk – thuis bij de vastgoedmakelaar. Hij weet het antwoord op de vele vragen. De vastgoedmakelaar werkt met zijn klant overigens steeds vanuit een duidelijke en concrete informatieplicht, die hem door de wetgever is opgelegd, maar tegelijk ook stevig is verankerd in de eigen beroepsdeontologie. Meteen biedt de vastgoedmakelaar altijd de essentiële informatie over het vastgoeddossier zodat met kennis van zaken kan worden beslist.

Kristien Berkein, voorzitter CIB Vlaanderen: “De actuele wildgroei aan wetten en regels zet de dienstverlening van de vastgoedmakelaar behoorlijk onder druk. De vastgoedregelgeving wordt iedere dag complexer en meer versnipperd. Bij het tot stand komen van nieuwe regelgeving die (rechtstreeks of onrechtstreeks) raakt aan vastgoedtransacties legt de overheid al te gemakkelijk nieuwe informatieverplichtingen op. Zonder ook maar even stil te staan bij de gevolgen voor de vastgoedmakelaar die op het terrein bemiddelt tussen koper en verkoper. En, minstens even erg, zonder stil te staan bij de consequenties voor de eigen overheidsadministraties.”

CIB Vlaanderen trok op haar 12de Vastgoedcongres stevig aan de bel. “Het is hoog tijd voor meer overleg en afstemming”, zo verklaarde Stephan Coenen, lid van het directiecomité van CIB Vlaanderen. “Alleen al dit najaar liggen op Vlaams niveau een reeks nieuwe dossiers op de tafel van regering en parlement. De extra informatieverplichtingen swingen de pan uit: de EPC-score, de Watertoets, info-verplichtingen in het kader van het beschermd Onroerend Erfgoed en het zgn. As-builtattest. Het zijn maar enkele voorbeelden die wijzen op een blijkbaar niet te remmen inflatie van attesten, certificaten en keuringsbewijzen.”

Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder van CIB Vlaanderen verduidelijkt: “In een aantal dossiers is de opgelegde informatieverplichting niet eens zinvol, laat staan uitvoerbaar. Ik verwijs even naar de informatieverplichtingen die zijn opgenomen in het recent door het Vlaams Parlement gewijzigde energiedecreet. Dat vanaf volgend jaar in vastgoedpubliciteit de EPC-score moet worden vermeld is logisch en ook een goede zaak. Dat bij commerciële advertenties ook de unieke code van het EPC-attest moet worden vermeld roept vragen op. Wat heeft de consument aan een interne administratieve code van maar liefst 30 tekens? En wat is het nut van die unieke code op een ‘te koop’ of ‘te huur’-bord dat vijf hoog aan de gevel van een appartementsgebouw hangt?”

CIB Vlaanderen formuleerde een “Memorandum Vastgoedinformatie” en wil zo inzetten op betere regelgeving en vooral ook op meer afstemming en samenwerking tussen de overheid en de vastgoedsector.  Nico Moyaert, algemeen directeur CIB Vlaanderen: “De vastgoedmakelaar is een dienstverlener. Maar straks bezwijkt hij onder een veelheid van attesten en documenten, afgeleverd door een diversiteit van administraties en bestuursinstanties, zonder enige coördinatie en vaak zelfs zonder enige rechtszekerheid. Cruciale vraag is of de overheid zelf ook concreet engagement neemt om vastgoedinformatie straks betaalbaar, snel, correct, digitaal en geïntegreerd te ontsluiten. CIB Vlaanderen is vragende partij voor een sterkere afstemming tussen lopende IT-projecten binnen de vastgoedsector en de IT-plannen die bij de diverse overheidsadministraties leven. Als we niet resoluut kiezen voor een koppeling van databanken en integratie van de vele informatiestromen, dan slaat de overheid de bal echt mis. Zowel de vastgoedprofessional als de consument verdienen beter.”

Plenaire zitting


Bron:
http://cib.fb.mi.addemar.com/c431/e85728/h27316/t2/s0/index.html  


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag