Brussel behoudt woonbonus

Het Brussels Gewest gooit zijn nieuwe belastingbevoegdheid in de strijd om Vlamingen naar de hoofdstad te lokken. Terwijl de woonbonus in Vlaanderen wordt ingeperkt, blijft die in Brussel alvast tot 2017 ongewijzigd. Zo hoopt het Brussels gewest ook meer Vlamingen naar Brussel te lokken.

Met de zesde staatshervorming is meteen ook een belangrijk stuk van de bevoegdheid om belastingen te heffen verschoven naar de deelstaten. Die waren al bevoegd voor onder meer registratie- en successierechten. Maar daar komen nu grote stukken van de personenbelasting bij, zoals de woonbonus.

Het Brussels Gewest wil alvast van zijn belastingbevoegdheid gebruik maken om nieuwe inwoners uit de middenklasse te lokken om er zich te vestigen. Het grote drama van Brussel is dat heel wat Vlamingen en Walen er komen werken, maar in Vlaanderen en Wallonië hun belastingen betalen.

‘Bij de hertekening van de fiscaliteit zal er daarentegen naar gestreefd worden nieuwe inwoners aan te moedigen zich te komen vestigen in het Brussels Gewest en dus daar hun belastingen te betalen’, staat in het Brusselse regeerakkoord.

De regering is daarom zinnens om de bestaande fiscale stimuli op zijn minst te behouden en indien mogelijk zelfs te versoepelen en uit te breiden.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag