Blijft de woonbonus bestaan na 25 mei?

Dat er na de verkiezingen gesleuteld moet worden aan het fiscale voordeel gekoppeld aan woonkredieten, staat buiten kijf. Maar hoe, daarovder verschillen de politieke partijen van mening.

De vrees bestaat dat de woonbonus niet blijft omdat de fiscale aftrek voor hypotheekleningen onbetaalbaar wordt is. Bovendien zal de volgende Vlaamse regering moeten besparen, omdat Vlaanderen in de zesde staatshervorming een deel van de vergrijzingsinspanningen draagt. Toch willende meeste partijen de woonbonus niet kwijt.

De N-VA behoudt het systeem voor oude en voor nieuwe leningen. CD&V behoudt het systeem en wil het zelfs uitbreiden voor wie renoveert. De woonbonus kan op die manier gekoppeld worden aan voorwaarden voor energiezuinigheid. Schaf de notaris af

De sp.a wil de notaris afschaffen. In een eerste stap neemt de overheid de minder complexe taken van notarissen over. Tegelijk krijgen notarissen enkele technisch-juridische taken, waardoor de rechtbanken meer ademruimte krijgen. De honoraria van de notarissen worden in overeenstemming gebracht met de kwaliteit en de omvang van het geleverde werk. En de sp.a besluit: ‘We streven ernaar om op termijn het notariaat af te schaffen.’

De sp.a vindt het ‘in het huidige economische klimaat’ niet efficiënt en rechtvaardig de onzekerheid bij mensen groter te maken door het vooruitzicht op een eigen huis te ondergraven. De socialisten willen de woonbonus integendeel socialer maken door de aftrek te vergroten voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Ook wie in een dorpskern gaat wonen, zal van de sp.a een grotere aftrek krijgen. De socialisten zitten daarmee op dezelfde lijn als het Vlaams Belang. Ook die partij wil de woonbonus behouden, maar wie in de stad gaat wonen nog extra fiscaal stimuleren.

Open VLD wil de woonbonus eveneens behouden, maar zet er een optie bovenop. Wie weinig spaargeld heeft, kan aan de woonbonus verzaken en in ruil de registratierechten laten dalen van 10 procent naar 5 procent van de aankoop. Daardoor daalt de totale aankoopprijs van uw huis, maar betaalt u de jaren nadien wat meer belastingen.

Groen is de enige partij die de woonbonus wil afbouwen: alleen de eerste 15 jaar mag u een hypotheeklening fiscaal aftrekken. Volgens de groenen zijn de huizenprijzen in België te hoog en brengt die hervorming ze weer op ‘een gezond niveau’. Aan de lopende contracten wordt niet geraakt.

Moeten we huur als inkomen belasten?
Verhuurders betalen momenteel onroerende voorheffing op een pand dat ze verhuren. Daarnaast betalen ze een belasting op een forfaitair geschat huurinkomen, waarvoor het KI van die woning als basis wordt genomen. Open VLD wil dat zo houden. ‘Wij zijn tegen een belasting op reële huurinkomsten’, staat in het liberale programma. Waarom? ‘Omdat huurders niet altijd hun huur betalen en er een huurbeleid nodig is dat stimuleert.’ De sp.a wil huurinkomsten wel belasten als gewone inkomsten in de personenbelasting.

Open VLD en CD&V willen ook de successie- en schenkingsrechten verlagen voor wie een huis erft of krijgt en ervoor kiest het voor negen jaar te verhuren.

Bron:
De Tijd


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag