Belastingkorting enkel nog voor zeer zuinige woning

Vanaf volgend jaar wordt de eis opnieuw strenger waaraan een woning qua energiezuinigheid moet voldoen opdat men een korting op de onroerende voorheffing kan krijgen. Het E-peil mag dan nog ten hoogste E30 zijn.

Wie een energiezuinige woning bouwt (nieuwbouw, herbouw na afbraak of zeer zware verbouwing), kan een korting krijgen op de onroerende voorheffing. De norm waaraan de woning moet voldoen, wordt echter stelselmatig strenger.

Voor wie vanaf 1 januari 2016 een bouwvergunning indient, zal de belastingkorting pas worden toegepast als de woning hoogstens een energiezuinigheidspeil E30 heeft. In dat geval beloopt de korting 50 procent. Is de woning nog energiezuiniger en haalt ze de norm van E20 dan geldt zelfs een korting van 100 procent. Dit blijkt uit het Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit dat deze week in het Vlaams Parlement neergelegd werd.

De korting wordt vijf achtereenvolgende jaren toegekend. De termijn begint te lopen nadat het E-peil is toegekend. Wordt bijvoorbeeld het E-peil toegekend in 2016, dan zal de korting worden toegepast vanaf het aanslagjaar 2017. De verrekening van de korting gebeurt automatisch.

Voor woningen waarvoor de bouwvergunning werd aangevraagd in 2014 of 2015 gold nog een korting van 50 procent bij E40 en van 100 procent bij E30.

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI x 1,7). De gewesten bepalen de aanslagvoet, heffingsgrondslag, verminderingen of vrijstellingen voor de onroerende voorheffing autonoom. In het Vlaams Gewest is het basistarief 2,5 procent van dat geïndexeerde KI (1,6 procent bij verhuring via een sociaal verhuurkantoor). Op die basisheffing heffen de provincies en gemeenten nog (hogere) opcentiemen.

Bron:
Netto

Gerelateerde artikels

Hoeveel verdient je bank op je hypothecaire lening?

Weet je echt hoeveel je hypothecair krediet kost? Wanneer je een lening onderschrijft, vergoedt de bank zichzelf voor haar diensten en om het risico op wanbetaling te compenseren. Deze marge heeft zijn weerslag op je rentevoet, die je kan onderhandelen met je bankier. Ontdek hoeveel je bank verdient aan je hypothecaire lening en hoe je betere voorwaarden onderhandelt.
Lees meer

Zonnepanelen ook in 2021 rendabel!

Groene energie is een blijver. Ook in 2021 levert investeren in zonnepanelen een positieve bijdrage aan zowel het klimaat als je portefeuille. Zo zijn er vanaf dit jaar opnieuw subsidies voor nieuwe installaties en kan het wegvallen van de terugdraaiende teller je financieel voordeel opleveren, aangezien het prosumententarief in dat geval ook wegvalt!
Lees meer

Onderhoudstips: maak je terras klaar voor de lente!

De lente is in het land. Kan je terras na de winter nog een opknapbeurt gebruiken vooraleer je er lekker kan vertoeven? Dan is een grondige reiniging geen overbodige luxe! Met deze tips geniet ook jij in geen tijd van de heerlijke lentezon!
Lees meer

Dit moet je weten over de nieuwe regels rond woonkwaliteit in Vlaanderen!

Sinds 1 januari laatstleden geldt er in Vlaanderen een nieuw decreet rond de kwaliteit van woningen. Dat is onder andere van belang als je een woning (ver-)huurt. Wat moet je daarvan weten? Wat riskeer je als een woning verhuurt die niet aan de normen voldoet?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons