Belangrijke wijzigingen voor panden in overstromingsgevoelig gebied

Op 1 juli 2014 werd het ministerieel besluit tot aanpassing van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden ondertekend. Deze kaart is belangrijk voor de informatieplichtingen bij verkoop of verhuur van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. De nieuwe kaart is van toepassing op onderhandse overeenkomsten afgesloten na 31 augustus 2014 en op authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst is afgesloten na 31 augustus 2014. De kaart geldt ook voor openbare verkopen waarvan de verkoopsverrichtingen zijn aangevat na deze datum.

In relatie tot de informatieplicht werden de aanpassingen aan de kaart door het Kabinet van Minister Schauvliege voorgelegd aan CIB Vlaanderen en het notariaat. CIB Vlaanderen is verheugd dat de sector tijdig betrokken werd en dat als gevolg van dit overleg voorzien werd in voornoemde overgangsbepalingen zodat maximale rechtszekerheid kan worden gegarandeerd. 

De kaart wordt aangepast als volgt:
 - Actualisatie van de effectief overstromingsgevoelige gebieden: de oppervlakte effectief overstromingsgevoelig gebied vermindert met ± 9.000 ha
 - Aanpassing van de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden: de oppervlakte mogelijk overstromingsgevoelig gebied vermindert met ± 90.000 ha

Ook werd een aantal omvangrijke zones geschrapt wegens minder relevant.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad van het MB en de kaart zijn voorzien op 22 augustus, waardoor het MB van kracht wordt op 1 september 2014. Deze kaart zal de kaart in bijlage bij het besluit van 20 juli 2006 vervangen. De nieuwe kaart zal tegen midden augustus ook te raadplegen zijn op de geoloketten van het AGIV en de website: www.waterinfo.be.

De belangrijkste wijzigingen aan de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden per bekken zijn de volgende:
 - in het IJzerbekken: schrapping van de van nature overstroombare gebieden vanuit de zee.
 - in het bekken van de Brugse Polders: schrapping van een aantal zones in Knokke-Heist en Damme uit de laag van effectief overstromingsgevoelige gebieden. Verspreid over het bekken zijn er beperkte toevoegingen aan de laag van effectief overstromingsgevoelige gebieden. Een zeer grote oppervlakte aan mogelijk overstromingsgevoelig gebied verdwijnt door schrapping van de van nature overstroombare gebieden vanuit de zee.
 - in het Leiebekken: toevoegingen aan de effectief overstromingsgevoelige gebieden ter hoogte van de Heulebeek (Moorslede), Roobeek (Ardooie) en Devebeek (Meulebeke). In het noordoostelijk deel van het bekken worden een aantal zones langs de Leie uit deze laag geschrapt en worden deze nu aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
 - in het bekken van de Gentse kanalen: beperkte toevoegingen aan de effectief overstromingsgevoelige gebieden langs de Poekebeek (Nevele) en de Neerschuurbeek (Aalter). De noordelijke poldergebieden zijn niet meer opgenomen in de laag van de mogelijke overstromingsgevoelige gebieden.
 - in het Bovenscheldebekken: schrapping van belangrijke zones langs de Schelde in de laag van effectief overstromingsgevoelige gebieden die nu worden aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
 - in het Denderbekken: zeer beperkte wijzigingen aan beide lagen.
 - in het Benedenscheldebekken: schrapping van belangrijke zones langs de Schelde in de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden. De waterlopen zelf en de havendokken worden eveneens niet meer opgenomen in de laag van effectief overstromingsgevoelig gebied. Voor de laag van mogelijk overstromingsgevoelig gebied is de belangrijkste wijziging de schrapping van de van nature overstroombare gebieden vanuit de zee (Westerschelde).
 - in het Netebekken: in het zuidoostelijk deel is een zone die deel uitmaakt van de mijnverzakkingsgebieden niet meer ingekleurd als mogelijk overstromingsgevoelig. Enkel de zeer beperkte, gekende probleemzones werden behouden.
 - in het Dijle-en Zennebekken: aanpassingen aan de laag van effectief overstromingsgevoelig gebied langs de Dijle en de Zenne. Waar effectief overstromingsgevoelige gebieden worden geschrapt werden deze meestal aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
 - in het Demerbekken: aanpassingen aan de laag van effectief overstromingsgevoelig gebied ter hoogte van de Kleine Gete (Zoutleeuw) en de Zwarte Beek (Lummen). In het noordoostelijk deel van het Demerbekken is een omvangrijke zone van de mijnverzakkingsgebieden niet meer ingekleurd als mogelijk overstromingsgevoelig. Enkel de zeer beperkte, gekende probleemzones werden behouden.
 - in het Maasbekken: beperkte aanpassingen aan de effectief overstromingsgevoelige gebieden. Ter hoogte van Maasmechelen is een omvangrijke zone van de mijnverzakkingsgebieden niet meer ingekleurd als mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Bron:
CIB


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag