Alleen notaris kan uw woning openbaar verkopen

Onroerende goederen kunnen ook via een site openbaar verkocht worden. Maar dat moet wel gebeuren door een notaris, niet door een veilinghuis in de privésector.

Alleen notarissen kunnen onroerende goederen zoals woningen of gronden openbaar verkopen. Als dat gebeurt via een internetsite van een gespecialiseerd veilinghuis, is de verkoop niet geldig.

Eén en ander blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, dat op 9 juni is gewezen.

Het Hof van Cassatie bevestigt dat alleen notarissen bevoegd zijn om onroerende goederen zoals huizen, grond of bedrijfsgebouwen, openbaar te verkopen. Zo'n openbare verkoop houdt in dat de notaris het onroerend goed toewijst aan de persoon die - in het openbaar - het hoogste én het laatste bod doet.

Zo'n veiling moet niet noodzakelijk in een zaal gebeuren. 'De openbare verkoop kan ook gebeuren voor een publiek dat virtueel wordt samengebracht', zo meldt het advocatenkantoor Eubelius.

Maar ook dan valt de openbare verkoop onder het wettelijk monopolie van de notaris. Als de verkoop gebeurt via een publieke internetsite van een gespecialiseerd veilinghuis zoals Heyman, moet de rechter de verkoop nietig (ongeldig) verklaren.

Voorwaarden
In het arrest herhaalt het Hof van Cassatie de voorwaarden opdat er van een openbare verkoop sprake zou zijn. Het moet gaan om een verkoop waarbij:
1. een fysiek of virtueel samengebracht publiek de mogelijkheid krijgt om concurrentiële biedingen te doen;
2. de ene bieder kennis krijgt van het bod van de ander. Het is niet noodzakelijk dat de bieder weet van wie het andere bod uitgaat en
3. het van bij de aanvang duidelijk is dat het goed aan de hoogste bieder wordt toegewezen of dat het zal worden ingehouden.

Bron:
Netto


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag