Advies: Huren Als een huurder langer dan 9 jaar wil huren…

Een kandidaat-huurder wil je appartement of huis voor langer dan negen jaar huren. Hij vraagt je om een contract op te maken voor vijftien jaar. Maar kan dat wel?

Als je verhuurt in het kader van de woninghuurwet, wordt zo’n contract geacht te zijn aangegaan voor 9 jaar. Je kan echter in akkoord met je huurder ook een contract voor een langere duur aangaan. Zo kan je het contract bijvoorbeeld afsluiten voor 10, 11, 15 of zelfs 20 jaar. 

Hoe opmaken?

De huurwet zegt dat je zo’n huurovereenkomst schriftelijk moet opmaken. Een onderhands geschrift is echter eigenlijk niet voldoende. Zo’n contract moet in principe namelijk ook op het hypotheekkantoor overgeschreven worden in een register. Hiervoor is een notariële akte nodig. Gaat u niet langs de notaris (met alle kosten vandien), dan is de overeenkomst tussen jou en de huurder wel geldig, maar kan een eventuele nieuwe eigenaar zeggen dat hij maar voor negen jaar gebonden is. 

Hoe opzeggen?

Bij een huur die voor langer dan 9 jaar wordt aangegaan, gelden dezelfde opzegmogelijkheden als bij een huurovereenkomst voor negen jaar. Jij als verhuurder kan de huur bijvoorbeeld (onder voorwaarden) opzeggen om verbouwingswerken te doen of omdat je zelf in het huurpand gaat wonen. 

Je huurder kan te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van drie maand. Zegt hij op de eerste drie jaar van de overeenkomst, dan moet hij je een vergoeding betalen. De vergoeding die jij moet betalen als je opzegt tegen het verstrijken van de derde driejarige periode of van een volgende driejarige periode bedraagt drie maanden huur. 

Wat bij het einde van de huur?

Ofwel jij, ofwel je huurder moeten de huur opzeggen tegen de normale einddatum daarvan. Hierbij moet je een opzegtermijn naleven van tenminste zes maand. Doe je dat niet, dan wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd. 

Nog dit : je kan ook een levenslange huurovereenkomst afsluiten met je huurder. Daarvoor gelden specifieke regels. 

Bron:
Immovlan

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons