Zo worden de herstellingskosten bij een vruchtgebruik binnenkort verdeeld!

Kleine herstellingen

Ook onder de nieuwe wet blijft de regel dat de vruchtgebruiker de onderhoudsherstellingen aan het onroerend goed waarop hij het vruchtgebruik heeft moet betalen.

De wet zegt nu eenmaal dat hij de onderhoudsherstellingen moet doen die, op korte of lange termijn, nodig zijn om de waarde van het goed te vrijwaren, onder voorbehoud van normale slijtage, ouderdom of overmacht.

Grove herstellingen

Voor grove herstellingen zal integendeel een andere regeling gelden dan tot nu toe het geval was. Meer bepaald zegt de nieuwe wet dat de blote eigenaar die deze herstellingen uitvoert  (na overleg met de vruchtgebruiker) van de vruchtgebruiker kan eisen dat hij proportioneel bijdraagt in de kosten van deze herstellingen.

Deze bijdrage wordt bepaald in verhouding tot de waarde van het vruchtgebruik tegenover de waarde van de volle eigendom. Ieder betaalt deze werken dus deels waarbij het gedeelte dat elkeen betaalt afhankelijk is van de waarde van het vruchtgebruik.

Wat zijn grove herstellingen?

Ook dat staat in de nieuwe wet. Het gaat meer bepaald om herstellingen die betrekking hebben op de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan.

Weet wel dat de blote eigenaar niet moet meebetalen in herstellingen (zelfs grove) die nodig zijn aan gebouwen die de vruchtgebruiker heeft aangebracht of voor herstellingen die uitsluitend aan de vruchtgebruiker te wijten zijn.

Bron
Immovlan

Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag