Zo koop je een investeringspand via je lopende groepsverzekering

Wie een nog lopende groepsverzekering heeft kan die al gebruiken om een onroerend goed aan te kopen. In welke gevallen kan je dat juist doen en hoe ga je daarbij te werk?

Als je een investeringspand wil kopen kan je dat vooreerst zelf financieren door je aanwezige spaargelden of beleggingen te gebruiken. Een andere denkpiste bestaat er in te gaan lenen. Wat minder geweten is, is dat je daarnaast ook je nog lopende groepsverzekering wel eens kan gebruiken om de nodige fondsen te hebben om je aankoop te betalen.

1. Een voorschot vragen

Je kan vooreerst veelal een voorschot vragen op de reserves in het kader van je groepsverzekering, m.a.w. op de spaarpot die je al opbouwde. Op de toekomstige stortingen die nog moeten worden gedaan kan je integendeel geen voorschot opnemen. Bij je verzekeraar kan je navraag doen over welk bedrag het juist gaat en hoeveel daarvan je als voorschot kan opnemen.

Neem je dit voorschot op dan krijg je minder uitgekeerd op het moment dat je groepsverzekering normaal wordt uitbetaald.

Op het bedrag dat je opnam kan je al dan niet intresten betalen. Hierbij kan je meestal opteren voor een vaste of variabele intrestvoet. Doe je dat niet, dan zullen de intresten gecumuleerd worden en op het moment dat je groepsverzekering normaal wordt uitbetaald eveneens afgehouden worden van het bedrag waarop je recht hebt. Informeer alleszins bij je verzekeraar wat de gevolgen zijn van het opnemen van een voorschot (en het al dan niet dadelijk betalen van intresten) op je rechten en of je bv. nog wel verder gerechtigd bent op een winstdeelname.

2. Waarborg

Je kan daarnaast je groepsverzekering ook gebruiken als waarborg voor een krediet dat je aangaat bij een bank. Meer bepaald zou je daar je groepsverzekering in pand kunnen geven. Op die manier kan je vermijden om andere waarborgen te moeten geven.

Door een groepsverzekering als waarborg te geven moet je ook soms geen schuldsaldoverzekering afsluiten. Dat heeft als voordeel dat je geen medische onderzoeken moet ondergaan. Bovendien heb je dan geen probleem als je geen schuldsaldoverzekering kan aangaan (of enkel tegen een zeer hoge premie).

3. Wedersamenstelling

Nog een andere denkpiste bestaat erin een lening aan te gaan met wedersamenstelling.

Bij een dergelijke lening betaal je geen kapitaal af maar enkel intresten. Het kapitaal betaal je dan terug op de eindvervaldag met de gelden die afkomstig zijn uit je groepsverzekering. Het is zelfs denkbaar dat je ook geen intresten afbetaalt maar dat je ook die pas op het einde van de rit moet terugbetalen.

Hou er wel rekening mee dat als de gelden uit je groepsverzekering uiteindelijk niet volstaan (omdat je bv. van werkgever veranderde en er minder gestort wordt) je de rest van wat aan de bank verschuldigd is zelf zal moeten bijpassen.

4. Welk onroerend goed?

Je kan je nog lopende groepsverzekering gebruiken voor het aankopen of verbouwen van een onroerend goed dat binnen Europa is gelegen. Voor onroerende goederen die in andere werelddelen zijn gelegen kan je dat niet. Gelden afkomstig uit een groepsverzekering die al is uitbetaald kan je daar natuurlijk wel voor gebruiken.

Bron
Investr


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag