Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

Enkele tijd geleden kon je in de pers lezen dat je huurders voortaan een huisdier zouden mogen houden. Maar is deze informatie wel correct? Moet je nu inderdaad aanvaarden dat je huurders een hond of kat hebben?

De meeste verhuurders zijn er niet echt voorstander van dat hun huurder huisdieren houdt in de woning die ze verhuren. Zo’n dier kan nu eenmaal schade toebrengen aan het pand. Bovendien kunnen ze wel wat hinder veroorzaken voor buren. Maar kan je als verhuurder je huurder nog een verbod opleggen om een huisdier te houden?

Er verandert nauwelijks iets

Ondanks wat er in de pers stond is er niet echt veel veranderd. Zo kwam er bijvoorbeeld geen nieuwe wettelijke regeling die zegt dat een huurder voortaan wel degelijk huisdieren mag houden. Het enige wat er gebeurde was dat minister Weyts met de organisatie ‘Verenigde Eigenaars’ overeenkwam dat zij de modelclausule rond huisdieren in hun huurcontract licht zouden aanpassen. De ganse heisa in de pers was dan ook op zijn zachtst gezegd ‘overdreven’.

Een absoluut verbod opnemen?

Je kan als verhuurder in de huurovereenkomst je huurder dus nog altijd verbieden om een huisdier te houden. Weet wel dat de kans reëel is dat bij een discussie voor de rechtbank de rechter zo’n clausule ongeldig zal verklaren. Heel wat rechters zijn namelijk van mening dat zo’n verbod strijdig is met het recht op eerbiediging van het privéleven van je huurder.

Wil je toch een absoluut verbod opnemen motiveer dan in het huurcontract waarom je dat doet. Zo kan je er bv. op wijzen dat het reglement van inwendige orde binnen het appartementsgebouw waarbinnen je verhuurt het houden van huisdieren verbiedt.

Je kan er ook bv. op wijzen dat je woning of appartement niet geschikt is voor huisdieren omwille van de luxueuze en delicate bouwmaterialen die werden gebruikt, omwille van de inrichting van de tuin, omwille van de beperkte ruimte die er is binnen het verhuurde pand enz.

Toestemming vragen

Je kan in het huurcontract ook een bepaling zetten dat je huurder je toestemming moet vragen vooraleer hij een huisdier mag houden. Zo’n bepaling is vaak al van aard om je huurder de vraag maar niet te doen stellen.

Vraagt je huurder het toch, dan kan je die toestemming niet zomaar weigeren. Je kan dat wel doen als je woning of appartement niet geschikt is om huisdieren te houden of als het houden van huisdieren bv. verboden wordt in het gebouw waarbinnen je verhuurt. Ook als het gaat om een hinderlijk huisdier (bv. een zeer grote hond in een klein appartement) kan je weigeren om op de vraag in te gaan.

Er is schade

Als het huisdier van je huurder schade veroorzaakt aan je pand kan je vragen dat je huurder deze schade vergoedt. Zorg er wel voor dat je over een omstandige en tegensprekelijke plaatsbeschrijving beschikt zodat je de schade kan aantonen.

Zet in het huurcontract verder een bepaling dat je bij schade of bij klachten van je buren het recht hebt om terug te komen op je eventuele toestemming om een huisdier te houden.

Bron
Investr


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag