Wie beslist over renovatiewerken in een appartementsgebouw?

Heel wat appartementsgebouwen zijn aan renovatie toe. Mag je als mede-eigenaar gelijk welke verbouwing uitvoeren in je eigen appartement? Wie beslist over verbouwingswerken aan de gemene delen van het gebouw?

Zowat 2/3 van de appartementsgebouwen in België zijn bijna 40 jaar oud. Ze zijn in meer of mindere mate aan renovatie toe. Maar met welke spelregels moet je rekening houden als je verbouwingen wil doen in het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent?

Je eigen appartement

Als je je eigen appartement wil verbouwen heb je daar in principe geen toestemming van wie dan ook voor nodig. Je kan dus perfect bv. een nieuwe keuken of badkamer in je eigen appartement plaatsen. Het spreekt voor zich dat je ook de kosten van deze verbouwing zal moeten betalen. 

Je mag bij je verbouwing echter niet raken aan de gemene delen van het gebouw. 

Zo mag je bijvoorbeeld niet zomaar beslissen om de inkomdeur van je appartement te verplaatsen. Ook bepaalde binnenmuren kunnen deel uitmaken van de gemene delen van het gebouw. Om te weten of dat het geval is kan je er de statuten van het gebouw op nalezen. 

Gemene delen

Je kan integendeel niet zelf beslissen over verbouwingswerken aan de gemene delen van het gebouw. De beslissing om deze renovaties te doen wordt genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Om tot een verbouwing te kunnen overgaan is (op dit moment nog) een 3/4e meerderheid binnen de algemene vergadering nodig.

De syndicus kan op zijn beurt beslissen over kleine herstellingen aan de gemene delen en over dringende ingrepen om schade te vermijden. Als je het niet eens bent met een beslissing van de algemene vergadering kan je die aanvechten in een procedure voor de vrederechter.

Je kan ook naar de vrederechter stappen om je te laten machtigen om dringende en noodzakelijke werken aan de gemene delen te laten doen op kosten van de gemeenschap.

Nieuwe appartementswet

Vermoedelijk op 1 januari 2019 zal de nieuwe appartementswet in werking treden.

De spelregels inzake renovatiewerken aan de gemene delen zullen dan grondig wijzigen. Een renovatie van de gemene delen kan vanaf dan allicht gebeuren als er op de algemene vergadering een tweederde meerderheid is die daarvoor stemt.

Is er sprake van werken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften dan volstaat zelfs een gewone meerderheid. Hierbij kan worden gedacht aan werken om de verplichte normen te halen voor dakisolatie. 

Wie betaalt de werken aan de gemene delen?

De kosten van de werken aan de gemene delen worden verdeeld onder de mede-eigenaars. Dit gebeurt meestal in functie van de aandelen die elke kavel (appartement, kelder, garage) krijgt in de gemene delen. Een ander denkbaar systeem bestaat erin dat de appartementen die meest nut hebben van een welbepaalde verbouwing meer moeten betalen.

De statuten van het gebouw geven aan welk systeem geldt in het gebouw waarbinnen jij eigenaar bent. Als er een reservefonds is in het gebouw kunnen de kosten van de verbouwing (deels) daaruit worden betaald. Er kan ook eventueel worden gewerkt met een lening om de werken te bekostigen.

Bron
Investr


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag