Vijf documenten die je maar beter bekijkt voor je een appartement koopt!

Als je een bestaand appartement wil kopen, heb je het recht om heel wat informatie op te vragen over het gebouw. Welke informatie moet men je zoal geven en wat vind je daar in terug?

Als je een appartement wil kopen in een bestaand appartementsgebouw is het bijzonder nuttig om te weten of er in de komende jaren bijvoorbeeld verbouwingen gepland zijn, welke procedures en discussies er zoal zijn in het gebouw, hoeveel de jaarlijkse afrekening van de kosten bedraagt enz. Je weet ook maar beter hoe de kosten verdeeld worden en welk gebruik er mag gemaakt worden van de gemene delen. Door een aantal documenten op te vragen krijg je hier een beter zicht op. Met die kennis kan je dan beslissen of je nog altijd geïnteresseerd bent in de aankoop.

1. Statuten
In eerste instantie bekijk je best de statuten van het gebouw. Daarin staat welke gedeelten van het gebouw eigen zijn en welke gemeenschappelijk. In deze statuten wordt tevens vermeld op welke wijze de gemeenschappelijke kosten verdeeld worden tussen de mede-eigenaars en of er al dan niet beperkingen zijn aan het gebruik dat mag worden gemaakt van de gemene delen. In de statuten kunnen er ook grenzen worden gesteld aan het gebruik dat je van het eigen appartement mag maken.

2. Reglement van inwendige orde
In het appartementsgebouw kan er ook een reglement van inwendige orde zijn. Hierin staan een aantal leefregels die de bewoners van het gebouw moeten respecteren. Zo kunnen er bijvoorbeeld bepalingen instaan over hoe en waar het huisvuil moet worden geplaatst in afwachting van de ophaling, wie de stoep moet vrijmaken ingeval van sneeuw of ijzel, of er met de lift mag worden verhuisd enz. Met betrekking tot je eigen appartement kan bijvoorbeeld bepaald worden welke kleur je glasgordijnen en eventuele luifel op je terras moeten hebben. Ben je het niet eens met wat er in het reglement staat, dan vergeet je de aankoop maar beter.

3. Verslagen van algemene vergaderingen
Je kan ook de verslagen van de laatste algemene vergaderingen opvragen. Hierin kan je bijvoorbeeld zien welke werken er aan het gebouw werden goedgekeurd. Je kan meteen ook zien welke discussies en onderwerpen er zoal op de vergaderingen in kwestie behandeld werden.

4. Afrekeningen
Verder heb je als kandidaat-koper het recht om kopie te vragen van de laatste afrekeningen die de syndicus opmaakte. In die afrekeningen kan je zien hoeveel de maandelijkse kosten in het gebouw bedragen. De syndicus is ook verplicht je het bedrag van het werkkapitaal en van het reservekapitaal mee te delen.

5. Procedures
De syndicus moet je tenslotte ook een overzicht bezorgen van de hangende gerechtelijke procedures die verband houden met de mede-eigendom. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een procedure hangende is met een mede-eigenaar over diens bijdrage in de kosten, met een vroegere syndicus of met een aannemer die bepaalde werken uitvoerde aan de gemene delen.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag