Schenken voortaan ook in Brussel goedkoper

Sinds 2015 moeten er in Vlaanderen minder schenkingsrechten worden betaald bij de schenking van een onroerend goed. Ook in Wallonië werden de tarieven aangepast. Intussen is Brussel eveneens gevolgd.

Sinds 1 januari laatstleden zijn de schenkingsrechten bij de schenking van onroerende goederen aanzienlijk verlaagd in Brussel. Overigens werden niet enkel de tarieven verlaagd. Er zijn bovendien voortaan nog maar twee tariefcategorieën te weten de ‘erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonenden’ enerzijds en de ‘andere’ anderzijds. 

Rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Voor deze categorie bestaan er voortaan nog 4 schijven. In de schijf tussen 0.01 en 150.000 euro dient een schenkingsrecht van 3 % te worden betaald. In de volgende schijf van 150.000,01 tot 250.000 euro bedraagt het tarief 9 %. Tussen 250.000,01 en 450.000 euro bedraagt het toepasselijk percentage 18 %. In de schijf boven 450.000 euro is tenslotte een percentage van 27 % van toepassing. Die heffing is definitief en dit zelfs als de schenker in de drie jaar na de schenking overlijdt. 

Anderen

Tussen andere personen zijn dezelfde schijven van toepassing. Alleen verschillen de percentages die van toepassing zijn. Meer bepaald bedragen deze respectievelijk 10, 20, 30 en 40 %. 

Op wie toepasselijk?

De Brusselse schenkingstarieven zijn van toepassing op schenkers die hun woonplaats in Brussel hebben. De fiscale woonplaats van de schenker is met andere woorden bepalend. De ligging van het onroerend goed is integendeel niet van belang.

Bron: Immovlan


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag