Renovatie jonge woning vanaf 12 februari duurder


Normaalgezien zou op 1 januari 2016 de ouderdomsvereiste van een woning voor het verlaagde btw-tarief van 6 procent op renovaties opgetrokken worden van 5 naar 10 jaar. Maar de strengere wetgeving gaat pas op 12 februari in.


Als u werken wil laten uitvoeren aan een privéwoning tussen 5 en 10 jaar, dan kan u nog enkele dagen de ‘oude’ btw-regels genieten. Daardoor betaalt u op de facturen van uw aannemer niet het gebruikelijke btw-tarief van 21 procent maar wel 6 procent. En dat zowel op de gebruikte materialen als op de gefactureerde werkuren. U kan ook nog aanspraak maken op de door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uitgewerkte overgangsregeling, waardoor u ook nog in 2016 en in 2017 werken kunnen uitgevoerd worden tegen het verlaagde btw-tarief.


Normaal gezien zou dat niet meer mogelijk zijn sinds 1 januari 2016. Maar het betrokken koninklijk besluit is pas op 2 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregel treedt niet met terugwerkende kracht in werking, maar wel – zoals gebruikelijk – vanaf de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat de nieuwe regels gelden vanaf 12 februari.


Overgangsregeling

Om nog van de overgangsregeling te genieten moet u de formaliteiten ten laatste op 11 februari rond hebben. Als u werken laat uitvoeren waarvoor u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen of waarvoor er een meldingsplicht is, moet die aanvraag of melding uiterlijk dan gedaan zijn. De datum kan u aantonen aan de hand van een ontvangstbewijs van de gemeente, een bewijs van aangetekende zending of een bewijs van digitale indiening.


Daarnaast geldt de overgangsregeling ook voor overeenkomsten met een aannemer die uiterlijk op 11 februari zijn afgesloten. Het is cruciaal dat u kan aantonen dat uw contract effectief voor de uiterste datum is afgesloten en niet geantidateerd is. Een zogenaamde vaste datum kan u op twee manieren krijgen: het contract laten registreren op het registratiekantoor of een kopie bezorgen aan het btw-controlekantoor.


Bron:

Netto


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag