Onderhoud van de ventilatie

Een mechanisch ventilatiesysteem vraagt om intensiever onderhoud dan een natuurlijk ventilatiesysteem. Zo moet je bij een mechanische installatie regelmatig filters reinigen of vervangen. De regelmaat is afhankelijk van de omgeving waarin je woont. In een industrieel gebied of vlak langs een akker zal je na intensieve activiteit al sneller de filter moeten reinigen dan in een rustige bosrijke omgeving.

Filters reinigen
De meeste toestellen geven evenwel een waarschuwingssignaal wanneer de filter vuil is. Sommige installateurs bieden de mogelijkheid om – net als bij een verwarmingsinstallatie – een onderhoudscontract af te sluiten. Tijdens zo’n onderhoudsbeurt worden dan de nodige filters vervangen en de warmtewisselaar gereinigd. 

Leidingen ventilatie onderhouden
Wanneer het onderhoud van de filters goed en tijdig gebeurt, vragen de leidingen weinig zorg. Wanneer dit minder zorgvuldig gebeurt, zullen de leidingen ook gereinigd dienen te worden. In dat geval kan het belangrijk zijn dat de leidingen goed bereikbaar blijven. De meeste systemen bieden echter de mogelijkheid om reinigingskokers in te bouwen. Langs hier kun je gemakkelijk in de buis om deze te reinigen.

Uitblaasmonden van ventilatie onderhouden
Ook de uitblaasmonden vragen om aandacht. Dat merk je wanneer zich een verkleuring afzet langs de uitblaasmonden. Dit is meteen ook een teken dat de leidingen nazicht en onderhoud vragen. Volledigheidshalve moeten we vermelden dat de vuilaftekening rond de uitblaasmond ook kan wijzen op vervuilde binnenlucht. Deze vuildeeltjes slaan door het inblazen van de lucht neer tegen het plafond.

Toevoerroosters onderhouden
Bij een natuurlijke ventilatie via roosters, verdient het aanbeveling om de roosters eenmaal per jaar te reinigen. Hier zet zich immers ook vuil – stof, insecten,… - op vast.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag