Nieuwe erfbelasting op komst in Vlaanderen

Vanaf 1 september eerstkomende wijzigt de erfbelasting in Vlaanderen vermoedelijk op een aantal punten. Maar wat zijn de belangrijkste wijzigingen die er aankomen?

Binnen de Vlaamse regering bestaat er een akkoord om de erfbelasting te wijzigen. Als alles naar plan gaat zou deze wijziging vanaf 1 september eerstkomende een feit worden. Wat moet je daarvan weten?

Lagere tarieven
Voor verwanten in de zijlijn en voor andere erfgenamen verlagen de erfenisrechten. Meer bepaald wordt op de schijf tot en met 35.000 euro allicht een erfbelasting van 25 % verschuldigd. Op de schijf tussen 35.000 en 75.000 wordt het tarief 30 % in de relatie tussen broers en zussen en 45 % tussen anderen. Boven de 75.000 euro wordt een percentage van 55 % toepasselijk. Het tarief van 65% verdwijnt.

Meer vrijstellingen
Er komen ook enkele bijkomende vrijstellingen. Dat is bv. het geval voor volle wezen onder de 21 jaar. Meer bepaald wordt (als hun langstlevende ouder overlijdt) een vrijgestelde grondslag van erfbelasting voorzien ten belope van het bekomen aandeel in de woning waar de langstlevende ouder van het kind gedomicilieerd was op het moment van overlijden. Ook is er een vrijstelling van heffingsgrondslag (belastingvrij gedeelte) van 75.000 euro wat betreft de roerende goederen.

Langstlevende
Ook voor de langstlevende partner komt er een verdere vermindering van de erfenisbelasting. Meer bepaald komt er daar een vrijstelling van heffingsgrondslag (belastingvrij gedeelte) van € 50.000 dat wordt toegepast op de nettoverkrijging van de partner in de roerende goederen. Aan de vererving van de gezinswoning tussen partners wordt niet geraakt. Deze blijft vrijgesteld van erfbelasting.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag