Investeren in een serviceflat: wat koop je precies?

Op heel wat plaatsen kan je investeren in serviceflats. Je koopt daarbij niet altijd de eigendom van een flat maar geeft ook soms een soort lening aan de eigenaar van het gebouw. Kijk dan ook goed na wat je precies koopt.

Heel wat bedrijven bieden de mogelijkheid aan om te investeren in serviceflats. Als verkoopargument wordt daarbij gewezen op de vergrijzing van de bevolking. Die zorgt er immers voor dat er de komende jaren allicht steeds meer vraag zal komen naar zulke flats. Dit geldt des te meer omdat de generatie senioren die eraan komt hogere verwachtingen heeft op het vlak van comfort en luxe dan de vorige generaties. 

De ene investering in een serviceflat is echter de andere niet. Als belegger kan je namelijk vooreerst de eigendom kopen van een serviceflat. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat je geen eigendom koopt maar dat je een som investeert in een bepaald project en je daarvan een obligatie koopt. Zorg er daarbij overigens alleszins voor dat je investeert in een ‘erkend’ project. 

Je koopt de eigendom

Vooreerst kan je de eigendom kopen van een serviceflat. Hierbij gelden in grote mate dezelfde regels als indien je een appartement in een appartementsgebouw zou kopen. Alleen zijn de gemene delen van het gebouw (bv. de eetzaal, ontspanningsruimte, verzorgingsruimtes, …) heel wat groter dan bij de aankoop van een ‘gewoon’ appartement. Dat betekent dan ook meteen dat een flat in een servicecomplex veelal een stuk duurder is dan een gewoon appartement. 

Tegelijk met je koopovereenkomst sluit je in dat geval een overeenkomst af met een maatschappij die het gebouw uitbaat. Alle eigenaars moeten overigens met dezelfde maatschappij een overeenkomst afsluiten. 

Ga je nog niet dadelijk zelf in je flat wonen, dan zal deze maatschappij ook de verhuur op zich nemen. Jij krijgt op je beurt een maandelijkse huur. Wil je later zelf in je flat gaan wonen dan zal men een regeling treffen met je huurder. Hierbij kan het bv. gebeuren dat je tijdelijk een andere flat ter beschikking krijgt. 

Voor- en nadelen

Hou er rekening mee dat als je een serviceflat aankoopt je registratierechten en/of BTW moet betalen op je aankoop. Je moet tevens langs de notaris passeren om een notariële akte te laten opstellen. Je wordt wel eigenaar van een flat die je, zelfs als er financiële problemen ontstaan bij de maatschappij die het gebouw beheert, niet zomaar kwijt bent. Je blijft -wat er ook gebeurt- dus eigenaar. Wordt de flat in de loop van de jaren meer waard, dan komt die meerwaarde ook aan jou toe. Wordt hij minder waard, dan draag jij het risico. 

Je koopt een obligatie

Je kan in de plaats van de eigendom van een flat ook een obligatie kopen van de maatschappij die eigenaar is het complex. Hierbij leen je eigenlijk een som geld uit aan de maatschappij die de obligatie uitgeeft. In ruil hiervoor krijg je een jaarlijkse intrest of je krijgt een woonrecht binnen het gebouw. Bij zo’n formule wordt je dus geen eigenaar van een flat maar krijg je een financieel recht voor een bepaalde periode. 

De obligatieleningen worden vaak gesloten voor een duur van 30 jaar. Op het einde van deze termijn krijg je het geld dat je investeerde zonder meerwaarde terug. Ben je intussen overleden dan komt het geld toe aan je erfgenamen. Bij sommige obligaties krijgen je erfgenamen dadelijk de inlegsom terug als je overlijdt. Na de eindvervaldag van je financieel recht kan je meestal nog in de flat blijven wonen mits betaling van een maandelijkse huur. 

Voor- en nadelen

Groot nadeel van deze werkwijze is dat als de maatschappij na dertig jaar niet het geld heeft om je terug te betalen je riskeert je geld kwijt te zijn. Het is dan ook belangrijk om enkel met een voldoende solvabele maatschappij in zee te gaan. 

Het voordeel van het kopen van een obligatie is wel dat je niet langs de notaris dient te passeren en dat je geen registratierechten en/of BTW verschuldigd bent. 

Zulke obligatie levert veelal een opbrengst op van ongeveer 4 % op jaarbasis. Een meerwaarde kan je integendeel niet realiseren. Voor een minwaarde draai je niet op. Op het einde van de rit krijg je enkel het bedrag dat je investeerde terug. 

Bron:
Immovlan


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag