Energie-efficiënt verwarmen met mazout

Energielabels voor nieuwe wasmachines, koelkasten en verlichting geven aan hoeveel deze huishoudtoestellen verbruiken. Vanaf 26 september 2015 zullen ook nieuwe verwarmingstoestellen op stookolie, gas, elektriciteit en sanitair warmwatertoestellen zo’n energielabel krijgen.

Met de zogenaamde energie-efficiëntierichtlijn wil de Europese Unie dat minder efficiënte toestellen uit de handel verdwijnen. De beste hoogrendementssystemen zoals condenserende stookolie- en laagtemperatuursketels zullen vanaf dan de standaard zijn.

In Vlaanderen staan er nog heel veel verouderde individuele ketels voor centrale verwarming, naar schatting van het VEA (Vlaams Energieagentschap) zo’n 270.000 cv-ketels op stookolie en zo’n 400.000 op aardgas. Door de Europese energie-efficiëntierichtlijn zullen bijna nog uitsluitend condensatieketels geplaatst kunnen worden. Condenserende ketels hebben een veel hoger verbrandingsrendement, en verbruiken dus aanzienlijk minder.

Om nieuwe verwarmingstoestellen op hun rendement en energieverbruik te kunnen beoordelen, zullen nieuwe verwarmingstoestellen vanaf eind september een energielabel dragen. Dat gaat van A++ tot G, en is vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines. Naast de productlabels (voor nieuwe toestellen) zijn er ook pakketlabels (voor combinaties van producten). Meer hierover lees je in een ander artikel in dit dossier.

Stookolie is klaar voor de toekomst
Betekent de energie-efficiëntierichtlijn dat je je verwarmingsketel niet meer mag gebruiken? Nee. De richtlijn is enkel van toepassing voor nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven indien ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies. Een jaarlijks onderhoud met een gunstig verbrandingsattest blijft dus nodig.

En mag je nog altijd met stookolie verwarmen? Jazeker! Nieuwe condensatie- of laagtemperatuursketels op mazout krijgen volgens de nieuwe richtlijn een label A of B. Wil je nog efficiënter en energiezuiniger verwarmen? Combineer je stookolie-installatie met hernieuwbare energie - bijvoorbeeld zonnecollectoren voor de aanmaak van je sanitair warm water -, en je kan een pakketlabel A+ behalen.

Nog minder zwavel in stookolie
Op 1 januari 2016 wordt mazout nog vriendelijker voor het milieu en beter voor je installatie. Vanaf die dag zakt het zwavelgehalte van klassieke stookolie tot 50 ppm (0,005%), waarbij ppm staat voor ‘parts per million’ (deeltjes per miljoen).

Voor ‘mazout normaal’ gaat het zwavelgehalte dus van de huidige maximum 1.000 ppm naar 50. Deze zwavelarme mazout mag in alle stookolieketels worden gebruikt. Voor ‘mazout extra’ blijft het zwavelgehalte 10 ppm. De zwavel in mazout is een natuurlijke bescherming tegen verontreinigingen bij stockage. Tussen 1967 en 1988 werd het percentage zwavel dat stookolie mag bevatten al verminderd van 0,8% naar 0,2%. Op 1 januari 2008 werd het nog eens verlaagd naar maximum 0,1%. Op 1 januari 2016 wordt het zwavelgehalte wettelijk beperkt tot maximum 0,005%. Mazout met minder zwavel heeft een lagere milieu-impact en zorgt voor minder roetdeeltjes in je verwarmingsketel.

Als gebruiker hoef je niets te doen om over te schakelen. Mazout met 1.000 ppm zwavel zal vanaf 1 januari 2016 gewoon niet langer beschikbaar zijn. Moet je je huidige tank laten leegmaken? Ook niet. Je kan je voorraad mazout eerst opgebruiken, maar je kan de tankinhoud ook probleemloos mengen met de nieuwe laagzwavelige mazout. Eventueel moet wel de pomp opnieuw afgesteld worden. Vraag dit aan je installateur.

Bron:
Hebbes


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag