Een huis kopen via e-mail is voortaan mogelijk

Tot voor kort waren rechtbanken het niet eens of een akkoord over de prijs van een huis via e-mail wel een juridische waarde had. Een pas gepubliceerde wet brengt hierover nu meer duidelijkheid.

Bij de aan- en verkoop van een huis gebeurt het wel eens dat de partijen hun akkoord over de prijs via e-mail aan elkaar laten kennen. In dat geval rijst de vraag of zo’n akkoord wel bindend is.

Tegenstrijdige rechtspraak

In het verleden waren rechters het niet altijd eens over de waarde van zo’n e-mail. Zo oordeelde het hof van beroep te Antwerpen bijvoorbeeld dat zo’n mail geen juridische waarde heeft. Het hof van beroep in Gent nam integendeel een ander standpunt in.

Er is een nieuwe wet

Een pas gepubliceerde wet (Belgisch Staatsblad, 10 oktober 2018) geeft nu aan dat een verkoopovereenkomst met betrekking tot een huis ook via elektronische weg kan worden gesloten. Dat geldt dan wel enkel voor het compromis. De notariële akte moet nog altijd via een notaris worden afgesloten. Bovendien kan een akkoord tussen de koper en verkoper over de prijs ook via een e-mail worden bewezen.

Er is een uitzondering

Op de regel dat een koopovereenkomst m.b.t. een onroerend goed ook via e-mail kan worden gesloten bestaat wel een uitzondering. Meer bepaald zal zo’n overeenkomst toch ongeldig kunnen zijn als er praktische obstakels zijn die in het concrete geval verhinderen dat de partijen via elektronische weg een overeenkomst sluiten. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er een certificaat vereist is voor het sluiten van de overeenkomst en dit certificaat alleen op papier wordt uitgegeven.


Deel dit artikel

Download ons ebook

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag