Dit zijn je rechten als je huurder de huurovereenkomst opzegt

Je verhuurt een woning of appartement waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Wanneer kan je huurder een einde maken aan het contract? Kan je ook een bijkomende ‘beëindigingsvergoeding’ van hem vragen?

Als verhuurder kan je niet zomaar een einde maken aan de huurovereenkomst die je met je huurder afsloot. Je huurder beschikt integendeel over heel wat soepelere opzegmogelijkheden. Wat moet je daarvan weten?

Drie maand opzeg

Als je een huurovereenkomst afsloot voor negen jaar kan je huurder daar te allen tijde een einde aan maken.

Het volstaat daarbij dat hij een opzegtermijn van drie maanden naleeft. Deze opzegtermijn begint te lopen de eerste van de maand volgend op deze waarin de opzeg werd gegeven. Als je huurder een kortere opzeg geeft (of ineens met de noorderzon verdwijnt) kan je een (aanvullende) opzegvergoeding van hem vragen. Deze regel geldt overigens in de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

En een vergoeding

Je kan van je huurder daarbovenop in de drie gewesten een bijkomende beëindigingsvergoeding vragen.

Die bedraagt drie maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar.

Eindigt de huurovereenkomst in het tweede jaar daarvan dan bedraagt de vergoeding twee maand huur.

Bij een beëindiging in het derde jaar van de overeenkomst is je huurder je een vergoeding ten bedrage van één maand huur verschuldigd. ​ Je kan deze vergoeding ook van je huurder vragen als je dadelijk een andere huurder vindt (al dan niet met behulp van je huurder die iemand ‘aanbrengt’).

Korte duur

Tot voor kort konden huurovereenkomsten voor bepaalde duur (met een duurtijd van maximaal drie jaar) niet tussentijds opgezegd worden. 

"Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaamse huurdecreet in werking. Vanaf dan kan een huurovereenkomst voor korte duur wel door je huurder worden opgezegd in de loop van het contract. Het volstaat hierbij dat je huurder een opzegtermijn van drie maanden naleeft. "

Als je huurder de huurovereenkomst voor korte duur vervroegd opzegt is hij wel een extra beëindigingsvergoeding verschuldigd (bovenop de opzegtermijn die hij al moet naleven). Die vergoeding bedraagt anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.

Wallonië en Brussel

De huurordonnantie die in Brussel sinds 1 januari 2018 geldt biedt ook de mogelijkheid om een huurcontract voor korte duur op te zeggen. Meer bepaald kan de huurder dat te allen tijde doen met naleving van een opzegtermijn van 3 maand en mits betaling van een vergoeding van één maand. In Wallonië geldt vanaf 1 september eerstkomende een soortgelijke regel.

Bron
Investr


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag