Deze informatie mag je aan een kandidaat-huurder vragen

Als je een woning of appartement verhuurt mag je niet om het even wat vragen aan een kandidaat-huurder. Met welke regels moet je rekening houden? Wat riskeer je als je je niet aan de spelregels houdt?

Als verhuurder heb je er alle belang bij om zoveel mogelijk te weten te komen over je kandidaat-huurders. Op die manier kan je tussen hen een selectie maken. De kandidaat-huurder heeft op zijn beurt het recht om niet te worden gediscrimineerd. Hij heeft bovendien een recht op privacy. Als je een huurder gaat selecteren moet je met deze tegengestelde belangen rekening houden.

Discrimineren mag niet
Het is alleszins uit den boze om kandidaat-huurders te discrimineren. Meer bepaald mag je een kandidaat-huurder nooit discrimineren op basis van zijn geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, etnische afkomst en diens meer. Zo mag je bijvoorbeeld kandidaten die van vreemde nationaliteit zijn niet zomaar systematisch weigeren om je huurwoning te bezichtigen. Je mag al evenmin opdracht geven aan de makelaar die je huis te huur stelt om te discrimineren.

Niet alle vragen kunnen
Je kan aan je kandidaat-huurders ook niet om het even welke vraag stellen of gelijk welk document opvragen. Er bestaat een advies van de privacycommissie dat zegt wat je zoal kan vragen en wat niet. 

Zo mag je aan een kandidaat-huurder vragen welke inkomsten hij heeft. Je kan zelfs vragen dat hij je een loonfiche laat zien. Andere vragen die je bijvoorbeeld mag stellen zijn of de kandidaat-huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont (de kandidaat mag weigeren om je dit mee te delen), het aantal personen dat het onroerend goed gaat bewonen en of de kandidaat huisdieren wil houden in het gehuurde pand.

Een ganse reeks vragen zijn wettelijk niet toegelaten. Zo mag je bijvoorbeeld niet informeren naar de geboorteplaats, de etnische afstamming of de nationaliteit van de kandidaat. Het is ook niet toegelaten informatie op te vragen over diens onroerende bezittingen en over de nummers van zijn zichtrekeningen.

Je houdt je er niet aan
Als je je niet houdt aan de voorgaande regels dan is de kans reëel dat je daar nooit problemen mee kent. Toch bestaat het risico dat je wel degelijk een sanctie oploopt. Hierbij kan je eventueel worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan een kandidaat die niet wordt weerhouden. Als je een kandidaat-huurder discrimineert riskeer je ook strafsancties. 

Nieuwe wetgeving
In Brussel bestaat er sinds kort een nieuwe huurwetgeving. Die geeft uitdrukkelijk aan welke vragen je als verhuurder mag stellen aan kandidaat-huurders als je een woning verhuurt die gelegen is in het Brusselse Gewest. In grote lijnen gaat het om een bevestiging van wat hierboven al werd aangegeven. 

Ook in Vlaanderen komt er binnenkort een nieuw huurdecreet. In de ontwerptekst staat dat je als verhuurder aan een kandidaat-huurder alleen die documenten mag opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen. 

Bron
Investr


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag