Brussels vastgoed lijdt onder strengere regels voor verkopers


Brusselaars die hun woning te koop aanbieden moeten door een nieuwe ordonnantie meer informatie doorspelen over hun woning. Die bijkomende verplichting leidde de voorbije maand tot opvallend minder vastgoedtransacties.


De ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van het BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening) lijkt de Brusselse vastgoedmarkt een serieuze opdoffer te geven. De ordonnantie heeft in grote lijnen tot doel de kopers beter te informeren. Ze legt daarom aan de eigenaars of de vastgoedkantoren de verplichting op een lange lijst stedenbouwkundige informatie te verschaffen zodra een onroerend goed te koop wordt aangeboden. En dat uiteraard voor het compromis wordt ondertekend. Het probleem is dat de gemeenten de massa aanvragen niet aankunnen en de transacties vertraging oplopen.


Naar aanleiding van een interpellatie vorige week in de Commissie van Financiën door Olivier de Clippele, afgevaardigde van de MR, moest de Brusselse minister van Financiën Guy Van Hengel (Open Vld) toegeven dat het bedrag van de registratierechten in de maand april met 24 procent gedaald was (tot 34,5 miljoen euro) in vergelijking met april 2014. Een serieus probleem wetende dat de registratierechten voor het Brussels Gewest de belangrijkste vorm van zuiver autonome inkomsten zijn.


Volgens Olivier de Clippele toont de terugval in april aan – terwijl het eerste kwartaal een stabiel karakter vertoonde – dat het tweede pallet aan maatregelen van de ordonnantie het meeste problemen veroorzaakt. Dat deel verplicht de gemeenten de werkelijke situatie te vergelijken met de plannen waarover ze beschikken. ‘Het tweede deel van de ordonnantie trad in voege op 1 november. Het is dus niet meer dan logisch dat de daling zich pas in april manifesteert aangezien men over vier maanden beschikt om een akte te verlijden’, legt hij uit.


Overwerkt

Volgens Eric Verlinden, CEO van het Trevi-netwerk, doen bepaalde gemeenten waaronder Brussel Stad er verschillende maanden over om een stedenbouwkundige verklaring af te leveren. Terwijl ze er wettelijk gezien maar 30 dagen de tijd voor hebben. ‘Het probleem zit hem in het feit dat de nieuwe wet pas werd aangekondigd 8 dagen voor ze van kracht werd. De gemeenten werden niet tijdig verwittigd zodat ze de nodige processen niet in gang hebben kunnen zetten.’ Ook Guy Vanhengel verklaarde dat tijdens het uitwerken van de nieuwe regels voor het BWRO ‘men er van uitgegaan was dat alles, inclusief het informaticaplatform, zou werken. Maar blijkbaar loopt een en ander wel mis.’


Olivier de Clippele betreurt dat de wetgeving er een stap op achteruit gaat. Dat kost iedereen tijd en geld. Terwijl de twee andere gewesten eerder gaan voor een versoepeling van de beperkingen en de sancties op het vlak van stedenbouw. ‘Door de nieuwe eisen lopen de verkopen soms meer dan 6 maanden achterstand op’, stelt hij vast. En dan spreken we nog niet over de verkopen die daardoor mislukken of ook nog eens vertraging oplopen door regularisatieprocedures.


De administratieve tijd is dus niet aangepast aan de tijd die nodig is voor vastgoedtransacties. ’Omdat de ondertekening van het compromis heel wat vertraging oploopt, neemt de onzekerheid voor de verkoper toe. Want de koper kan zich op om het even welk ogenblik terugtrekken. Bovendien moet de koper vaak verschillende maanden wachten om zijn handtekening te kunnen plaatsen. Dat veroorzaakt dan weer problemen als de rentes zouden stijgen, zoals we vorige week gezien hebben’, betreurt Eric Verlinden.


Momenteel heeft dat nog geen impact op de vastgoedprijzen in de hoofdstad. De nieuwbouwmarkt kan er bovendien nog als winnaar uitkomen. Want die administratieve eisen hebben alleen betrekking op de secundaire markt.


Bron:

Netto


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag