Bijna kwart van Vlamingen bouwt al bijna-energieneutraal

22 procent van de eengezinswoningen met een vergunningsaanvraag in 2014 had al een E-peil van E30 of lager. Dat is het peil van de 'bijna-energieneutralewoning' (BEN). Dat niveau wordt pas verplicht voor nieuwbouw in 2021.

De energieprestatieregelgeving wordt sinds 2006 systematisch aangescherpt. De norm voor de energiezuinigheid van een woning, uitgedrukt als het E-peil, wordt van E100 in 2006 stapsgewijs teruggebracht tot E30 in 2021. E30 staat voor 'bijna-energieneutraal'. Sinds dit jaar is het maximaal toegelaten peil E50. In 2018 gaar het naar E40.

Extra energiezuinig bouwen, kost wel extra. Een aantal kandidaat-bouwers haakt af. Wie echter wel de stap zet, blijkt beter te doen dan de overheid op het moment van de bouwaanvraag oplegt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die in de marge van Batibouw zijn bekendgemaakt.

In 2006 bedroeg het gemiddelde E-peil voor de gemiddelde gezinswoning die toen moest worden vergund nog E84 (bij een norm van E110). In 2014, het laatste jaar waarvoor gedetailleerde cijfers bekend zijn, bedroeg dat maar E43 meer. Op dat moment was dat de norm nog E60.

'Het aanscherpen van de norm werkt om ons doel te bereiken dat tegen 2021 enkel nog bijna-neutrale energiewoningen (BEN-woningen met E30) worden gebouwd. In 2012 ging het om 1 op de 25 woningen, twee jaar geleden was dat al meer dan 1 op de 5', benadrukt Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom bij de start van Batibouw.

Een reeks overheidsmaatregelen, zoals premies en korting, helpt de kandidaat-bouwers de drempel over. De minister is zich ervan bewust dat de communicatie hierover beter kan.

Eind 2015 waren er, over een periode van 10 jaar, 176.634 energieprestatiecertificaten (EPC's) bouw afgeleverd. 99 procent voldoet aan het opgelegde E-peil.

Steeds dikkere isolatie
De Vlaming isoleert steeds meer en steeds grondiger. De dikte van gevelisolatie met minerale wol ging van 55 mm in 2004 naar 115 mm in 2015. De dakisolatie van een hellend vlak steeg in die periode van 42 mm naar 84 mm.

In 2004 werd in nieuwbouw maar in 40 procent van de gevallen hoogrendementsglas gebruikt. Vandaag is dat bijna 100 procent.

Steeds meer woningen werken met (eigen) hernieuwbare energie. In 2006 zat er in 5 procent van de EPB-aangiften een vorm van hernieuwbare energie. In 2014 was dat al 63 procent. Zonnepanelen (37 procent) zijn het populairst, gevolgd door zonneboilers (17 procent) en warmtepompen (15 procent). Sinds 1 januari 2014 is het voor nieuwbouw verplicht om een vorm van hernieuwbare energie in te bouwen of te participeren in een project; zo niet, wordt de E-peilnorm waaraan men dan moet voldoen 10 procent strenger.

Turtelboom benadrukt dat er een 'vergelijkbaar' traject moet worden afgelegd voor het enerievriendelijker maken van bestaande woningen. Dat is een veel grotere uitdaging. Tegen de 50.000 woningen die jaarlijks in dit land worden gebouwd staan er pakweg zo'n 5 miljoen bestaande woningen.

Bron:
De Tijd


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag