Belgen laten woonkrediet alweer massaal herzien

KBC telde in het tweede kwartaal liefst 30 procent meer klanten die hun woonkrediet herfinancieren. BNP Paribas Fortis zelfs 128 procent meer. En na de Brexit is de rente nog verder gedaald. ‘Sommige klanten laten hun woonlening al voor de tweede of derde keer herzien.’

Het klinkt bekend in de oren. Veel Belgen profiteren van de extreem lage rente om hun woonkrediet te laten herzien, om zo een kleiner bedrag per maand te moeten afbetalen. Was er vorig jaar ook al niet zo’n grote stormloop?

‘Dat klopt. Die was toen nog veel groter’, zegt Luc Populier, financieel directeur van KBC, in de marge van de presentatie van de KBC-halfjaarcijfers. ‘Maar door de extreem lage rente komen steeds meer van die mensen nu terug. Sommige klanten laten hun woonkrediet zelfs al voor de tweede of de derde keer herfinancieren.’ Die trend kan volgens KBC nog enige tijd aanhouden. ‘Want na de Brexit is de rente nog dieper gezakt.’

KBC zag het aantal herfinancieringen in het tweede kwartaal met liefst dertig procent stijgen van 1 naar 1,3 miljard euro. Dat is nog een stuk minder dan in het recordjaar 2015, toen er bij KBC voor liefst 6 miljard euro herfinancieringen werden geteld. Maar de trend is toch opnieuw duidelijk stijgend.

Dat bevestigden gisteren ook andere grootbanken. Marktleider BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld zag het aantal herfinancieringen van woonkredieten met liefst 128 procent stijgen in het tweede kwartaal. En ook ING België meldt ‘een duidelijke stijging’.

De rente staat inmiddels zo laag dat nu al ruim 4.000 KBC-klanten gratis lenen, omdat hun variabel woonkrediet de voorbije maanden nogmaals naar beneden werd aangepast en de rente inmiddels het nultarief heeft bereikt.

Toch doet het pijn
Toch is deze nieuwe herfinancieringsgolf in eerste instantie goed nieuws voor KBC. De inning van een wederbeleggingsvergoeding – die gelijkstaat met drie maanden rente – levert KBC inkomsten op die meteen kunnen worden geboekt. Het gaat om 10 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2016 en 17 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Maar op lange termijn doen al die nieuwe herfinancieringen de bank wél pijn. De eenmalige meeropbrengst staat immers niet in verhouding tot de toekomstige verliezen. De rente-inkomsten na de herziening dalen immers. ‘Een wederbeleggingsvergoeding van drie maanden volstaat niet eens om één jaar renteverlies te dekken’, zucht Populier.

De Belgische banken zijn dan ook al lang vragende partij om die wederbeleggingsvergoeding op te trekken van drie naar zes maanden. Maar de regering legt die vraag naast zich neer. En als je naar de sterke winstcijfers kijkt van KBC, kun je dat ook begrijpen.

Ondanks de lage rente, de hoge bankentaks en de extreme volatiliteit op de financiële markten door de Brexit, de problemen met de Italiaanse banken en geopolitieke onrust in Turkije, boekte KBC in het eerste halfjaar een winst van 1,1 miljard euro. Alle cilinders van de winstmotor draaiden op volle toeren. Zelfs het probleemkind Ierland bleef voor de tweede keer op rij uit de rode cijfers.

Beloning voor aandeelhouders
KBC-baas Johan Thijs kon het zich gisteren zelfs veroorloven om de aandeelhouders in november te belonen met een interim-dividend van 1 euro per aandeel. Dat komt neer op 50 procent van de winst, het deel van de winstkoek dat KBC zijn aandeelhouders ook in de toekomst garandeert. Echt reden tot klagen lijkt de grootbank dan ook niet te hebben.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag