Belastingkorting enkel nog voor zeer zuinige woning

Vanaf volgend jaar wordt de eis opnieuw strenger waaraan een woning qua energiezuinigheid moet voldoen opdat men een korting op de onroerende voorheffing kan krijgen. Het E-peil mag dan nog ten hoogste E30 zijn.

Wie een energiezuinige woning bouwt (nieuwbouw, herbouw na afbraak of zeer zware verbouwing), kan een korting krijgen op de onroerende voorheffing. De norm waaraan de woning moet voldoen, wordt echter stelselmatig strenger.

Voor wie vanaf 1 januari 2016 een bouwvergunning indient, zal de belastingkorting pas worden toegepast als de woning hoogstens een energiezuinigheidspeil E30 heeft. In dat geval beloopt de korting 50 procent. Is de woning nog energiezuiniger en haalt ze de norm van E20 dan geldt zelfs een korting van 100 procent. Dit blijkt uit het Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit dat deze week in het Vlaams Parlement neergelegd werd.

De korting wordt vijf achtereenvolgende jaren toegekend. De termijn begint te lopen nadat het E-peil is toegekend. Wordt bijvoorbeeld het E-peil toegekend in 2016, dan zal de korting worden toegepast vanaf het aanslagjaar 2017. De verrekening van de korting gebeurt automatisch.

Voor woningen waarvoor de bouwvergunning werd aangevraagd in 2014 of 2015 gold nog een korting van 50 procent bij E40 en van 100 procent bij E30.

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI x 1,7). De gewesten bepalen de aanslagvoet, heffingsgrondslag, verminderingen of vrijstellingen voor de onroerende voorheffing autonoom. In het Vlaams Gewest is het basistarief 2,5 procent van dat geïndexeerde KI (1,6 procent bij verhuring via een sociaal verhuurkantoor). Op die basisheffing heffen de provincies en gemeenten nog (hogere) opcentiemen.

Bron:
Netto


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag