Aantal leningen voor aankoop vastgoed blijft sterk toenemen

Nadat er in 2014 uitzonderlijk veel hypothecaire kredieten werden afgesloten om een woning te kopen, bouwen of renoveren, werd daar in 2015 nog een flinke schep bovenop gedaan. En ook in het begin van dit jaar houdt de stijging van het aantal kredietdossiers aan, vooral voor de aankoop van woningen. Dat blijkt uit de cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector.

“In 2015 werden er meer dan 241.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 26 miljard euro”, zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. 

“Daarmee bevindt de Belgische hypotheekmarkt zich in 2015 opnieuw op een hoog niveau, nadat 2014 ook al uitzonderlijk sterk was. De herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2015 met iets meer dan 3 procent. Ook in de bedragen die werden geleend, was er een stijging met bijna 4 procent. Trouwens, niet alleen het aantal aanvragen steeg, maar ook het aantal goedgekeurde dossiers.” 

BTW op renovatie

Een tendens die zich in het begin van 2016 heeft doorgezet. “Zo werd er in januari ruim 7 procent meer krediet verleend dan een jaar eerder”, aldus nog Ivo Van Bulck. “In het aantal aanvragen was er vooral meer belangstelling voor de aankoop van een woning (+42%), voor de bouw van een woning (+30%) en voor de aankoop met renovatie (+21%).” 

Toch is sinds het begin van 2016 het totale aantal kredietaanvragen gedaald, en wel met een kwart. “Dat heeft te maken met de daling in het aantal aanvragen voor renovatiekredieten (-24%) en de kredieten voor een ander onroerend doel (-27%). Op zich is dat logisch door het gewijzigde BTW-stelsel voor renovaties. 

Zoals geweten moeten woningen nu ouder zijn dan 10 jaar in plaats van 5 jaar om voor renovaties aan 6 procent belast te worden. Heel wat mensen hebben daar op geanticipeerd door in 2015 hun renovatiewerken door te voeren. Daardoor is het totale aantal kredietaanvragen dus gedaald, maar het totale volume gestegen, omdat voor renovaties gemiddeld kleinere bedragen worden geleend dan voor de aankoop of bouw van een woning.” 

Minder sparen?

In tegenstelling tot wat misschien door het grote publiek wordt aangenomen, is de grote belangstelling voor woonkredieten niet meteen een gevolg van de gedaalde rente op spaarboekjes. “Voor een aantal mensen zal dat misschien wel zo zijn, maar voor anderen zeker niet”, zegt Isabelle Marchand, woordvoerder van Febelfin. 

“De cijfers tonen aan dat het volume op de spaarboekjes niet sterk is gewijzigd. In december 2015 stond er zo’n 261 miljard euro op, wat zelfs nog een lichte stijging inhoudt. Er wordt dus niet massaal naar alternatieven gezocht. Voor vele spaarders zijn de vrijstelling van roerende voorheffing en de relatief snelle beschikbaarheid van de middelen, ook belangrijk bij de keuze van de manier om hun reserves te beheren.” 

Het is ook niet zo dat er per dossier meer geld geleend wordt. “Hoeveel krediet er wordt verstrekt, hangt nog steeds nauw samen met de terugbetalingscapaciteit”, weet Isabelle Marchand. “Die is op een jaar tijd niet echt veranderd. Het gemiddeld bedrag dat wordt geleend voor de aankoop van een woning bedraagt 144.000 euro, en voor de bouw van een eigen woning is dat 149.000 euro. Bedragen die al enkele jaren stabiel zijn.” 

Wat wel opvalt is dat in 2015 bijna 9 op 10 kredietnemers kozen voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. “Door de lage rentevoeten is het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten omzeggens verdwenen”, besluit Marchand. 

Bron: Hebbes


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag