Vier tips om te vermijden dat je huurder je niet correct betaalt

Als je een onroerend goed koopt om dat te verhuren is het van groot belang dat je huurder de huur correct betaalt. Door een aantal voorzorgen te nemen en kort op de bal te spelen kan je je risico op wanbetalingen beperken.

1. Selecteer je huurder

Als er zich een kandidaat-huurder aanbiedt, probeer je maar beter te achterhalen of hij de huur wel zal kunnen betalen. Als verhuurder heb je het recht om hierover –binnen bepaalde grenzen- vragen te stellen aan je huurder. Je kan aan je kandidaat-huurder ook vragen dat hij je een loonfiche laat zien. Een kopie daarvan nemen lijkt ons echter te ver te gaan. De kandidaat-huurder mag op de loonfiche die hij je laat zien overigens bepaalde gegevens onleesbaar maken (zoals bijvoorbeeld de naam en het adres van zijn werkgever).

2. Beveilig je in de huurovereenkomst

Ga je uiteindelijk met een kandidaat-huurder in zee, zorg er dan voor dat je je in het huurcontract in de mate van het mogelijke beveiligt tegen wanbetalingen. Zo kan je in de overeenkomst een bepaling opnemen die aangeeft wanneer de huurder de maandelijkse huur precies moet betalen. Zorg er daarbij voor dat je de huurder verplicht om de huur van een welbepaalde maand bij het begin van die maand te betalen (bv. de eerste of de vijfde van de maand waarop de huur betrekking heeft).

Bepaal meteen dat je huurder een permanente opdracht moet geven aan zijn bank om de maandelijkse huurprijs te voldoen. Verder kan je in de huurovereenkomst een bepaling opnemen waarin staat dat je huurder je een schadevergoeding wegens laattijdige betaling en een overeengekomen intrest moet betalen als hij de huur niet tijdig betaalt. Overdrijf daarbij niet in de bedragen en percentages die je vooropstelt. Een alternatief kan er bijvoorbeeld in bestaan je huurder bij tijdige betaling een korting te geven (van bijvoorbeeld 2 %) op de huurprijs.

3. Speel kort op de bal

Hou verder goed in het oog of je huurder de huur wel correct betaalt. Blijft de betaling langer dan enkele dagen uit, contacteer dan je huurder telefonisch of ga even bij hem langs. Helpt deze vriendelijke herinnering niet, dan kan je een aanmaning om te betalen naar je huurder sturen. Doe dat via een aangetekende brief. Betaalt je huurder dan nog niet, dan is de vrederechter allicht het enige alternatief.

4. Naar de rechtbank?

Blijft je huurder weigeren om correct te betalen, dan kan je eventueel een verzoeningsprocedure starten bij de vrederechter. Je kan ook een ‘echte’ procedure beginnen. Daar kan je de betaling van de achterstallen vragen. Werden er al meerdere maanden niet betaald, dan kan je aan de vrederechter eventueel ook vragen om de huur te ontbinden. Ben je onvoldoende vertrouwd met de werking van het gerecht, dan is het aangewezen om voor zo’n procedure een beroep te doen op de diensten van een advocaat.

Bron
Investr

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons