3 manieren om je huur tijdig betaald te krijgen

Als je een huis verhuurt is het belangrijk dat je huurder tijdig de huur betaalt. Selecteer je huurder daarom grondig en reageer adequaat (zonder discriminatie*) als je geen correcte betaling ontvangt.

Neem je voorzorgen.
Selecteer je huurder grondig. Je mag hem daarbij vragen dat hij je een loonfiche laat zien. Zet verder in het huurcontract dat de huur op voorhand (tegen bv. de 5e van de maand waarop ze betrekking heeft) moet worden betaald.

Je kan ook vragen dat je huurder de huur betaalt via een domiciliering. Bovendien kan je in het huurcontract bepalen dat de huurder bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd is en eventueel een beperkte schadevergoeding.

Overdrijf daarbij niet.
Volg de betalingen stipt op. Stel je vast dat je huurder niet tijdig betaalt, neem dan contact met hem op. Helpt een telefoontje of mail niet dan kan je hem schriftelijk in gebreke stellen. Heeft ook dat geen effect, stuur dan een aangetekende brief aan je huurder waarin je hem alsnog verzoekt om tot betaling van de huurprijs over te gaan.

Naar de rechtbank?
Helpt ook dat niet, dan kan je je huurder oproepen in verzoening voor de vrederechter. Dit is niet verplicht. Het voordeel van een dergelijke verzoeningspoging is dat je dit zelf kan doen zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Komt je huurder op de verzoeningspoging niet opdagen of kom je niet tot een akkoord dan is dit een maat voor niets.

Je kan ook een ‘echte’ procedure starten voor de vrederechter. Hiervoor doe je best een beroep op een advocaat. Je advocaat kan dan de betaling van de achterstallige huur vragen. Hij kan ook andere zaken vorderen zoals bijvoorbeeld de ontbinding van de huurovereenkomst en de vergoedingen die daar aan gekoppeld zijn.

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons