Er komt één attest voor bouwen, verbouwen en verkopen van woning

Wie vandaag een woning bouwt, verbouwt of verkoopt, heeft een reeks attesten nodig. Dat betekent voor bouwers, verkopers en de overheid heel wat kosten en administratieve rompslomp. In het kader van de administratieve vereenvoudiging maken ministers van Omgeving en Energie Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom nu werk van één attest.

De Vlaamse Regering wil de maximale integratie en vereenvoudiging onderzoeken van allerlei attesten, zoals deze voor de bodem, een stookolietank, centrale verwarming, riolering, EPC, EPB (energieprestatieregelgeving), en de drinkwaterinstallatie.

Met het initiatief wil de Vlaamse regering ervoor zorgen dat de administratieve lasten en kosten voor de bouwheer en de overheid tot een minimum beperkt worden. ‘Momenteel worden mensen afgeschrikt om te bouwen, verbouwen, of verkopen door de hoge administratieve last. Dit willen we wegwerken. Iedereen weet hoe belangrijk onze woningmarkt is voor onze economie’, aldus minister Turtelboom.

Wie vandaag wil bouwen of renoveren kan tot vijf attesten nodig hebben van de Vlaamse overheid. Wie zijn huis wil verkopen ziet dat al snel oplopen tot acht attesten.

‘In veel gevallen krijgen gezinnen zelfs te maken met een optelsom aan attesten als ze hun huis willen verkopen om elders te beginnen bouwen: dertien verschillende documenten zijn hierbij geen uitzondering’, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom. De hervorming tot één attest zal dus ook de administratieve last van bedrijven drukken, want volgens de minister geldt de regeling voor alle gebouwen.

Meerwaarde
Het doel van deze oefening is om niet enkel verschillende attesten te herleiden tot één attest, maar ook een meerwaarde te geven aan dit document. Momenteel zeggen deze attesten weinig, omdat ze erg technisch zijn opgesteld.

Volgens minister Joke Schauvliege zal de nieuwe eigenaar in de toekomst duidelijkheid hebben of zijn woning is gebouwd volgens de bouwvergunning en of alle installaties voldoen aan alle normen. Daartoe wil de Vlaamse regering werk maken van één digitale aanvraag, met als resultaat één duidelijk, digitaal attest.

Ook de niet-verplichte attesten, zoals het conformiteitsattest, zullen worden meegenomen in de hervorming. Vandaag duurt het ook maanden om al deze attesten te verzamelen. ‘Dit kan sneller’, meent Joke Schauvliege. ‘We willen evolueren naar een redelijke termijn van bijvoorbeeld een maand.’

Na de principiële goedkeuring vanmorgen op de Vlaamse Regering, wordt het nu door de kabinetten energie, omgeving en wonen doorgesproken in een werkgroep. Ook ambtenaren, zoals Ruimte Vlaanderen, LNE, Inspectie RWO, VEA, OVAM en VMM, en de sector zelf, zoals architecten, de bouw- en watersector, notarissen en de VVSG, nemen hieraan deel. Tegen eind 2015 zullen de gesprekken afgerond worden, zodat de Vlaamse Regering in 2016 de regelgeving kan aanpassen.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag