Plaatsbeschrijving van een woning

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de staat waarin een woning zich bevindt. Een plaatsbeschrijving bij verschillende gelegenheden zinvol: bij het betrekken of verlaten van een huurwoonst, voor de aanvang van bouwwerken of wegenwerken naast of voor je woning.

Een expert omschrijft tijdens zo’n plaatsbeschrijving heel uitgebreid de woning of het appartement. Bestaande gebreken worden ook in deze beschrijving opgenomen. Zo kan gestaafd worden of gebreken die na de plaatsbeschrijving worden vastgesteld al aanwezig zijn, of werden veroorzaakt door de huurder of door de bouwwerken. Wanneer één van de betrokken partijen weigert over te gaan tot een plaatsbeschrijving, kan de andere partij nog altijd eisen dat zo’n beschrijving wordt opgemaakt.

Geldigheid
Een plaatsbeschrijving is slechts geldig als ze voldoet aan drie criteria de plaatsbeschrijving moet tegensprekelijk opgesteld worden, d.w.z. in aanwezigheid van huurder en verhuurder of hun vertegenwoordigers of wanneer het om werken gaat door de eigenaar en de aannemer die de werken uitvoert of de bouwheer, de plaatsbeschrijving moet gedateerd en ondertekend zijn door de betrokkenen (een plaatsbeschrijving opgesteld door één der partijen of door een deskundige aangeduid door één van de partijen kan altijd in vraag worden gesteld door de tegenpartij); de plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn, dat wil zeggen dat alles tot in de details wordt vermeld.

Plaatsbeschrijving bij huurcontracten
Indien geen gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder verondersteld het gehuurde goed ontvangen te hebben in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst. Anders gezegd, is de huurder niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat schade werd veroorzaakt door de huurder, een familielid of de onderhuurder. In deze gevallen moet de huurder de herstellingskosten betalen.

Indien er een gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt moet de huurder het goed teruggeven in de staat waarin hij het volgens die plaatsbeschrijving ontvangen heeft. Anders gezegd, indien het om schade gaat die niet in de beschrijving werd vermeld, moet de huurder deze herstellen met uitzondering van schade ingevolge ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed.

Bron:
Habitos.be

Gerelateerde artikels

Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder in?

Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder juist in? Mag de huisbaas zomaar binnenkomen? En wanneer is er sprake van huisvredebreuk door de verhuurder?  
Lees meer

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons