Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder in?

Staat je huisbaas onverwacht voor je deur om een inspectie of controle van de woning uit te voeren? Je voelt je natuurlijk wat overdonderd omdat je niet goed weet welke rechten en plichten je hebt als huurder. En je vraagt je waarschijnlijk af wat het bezoekrecht van de verhuurder juist in houdt.

In deze blog krijg je antwoord op al deze vragen en meer. Laten we bij het begin beginnen. 

Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder in?

Het bezoekrecht van de verhuurder betekent dat de verhuurder het recht heeft om de staat van zijn verhuurde pand te inspecteren en te controleren. Dat kan alleen wanneer deze rekening houdt met de privacy van de huurder en enkel na afspraak met onderling akkoord.

Als huisbaas is het begrijpelijk dat je je woning in goede staat wilt houden. En dit kan enkel door het verhuurde pand op regelmatige basis te controleren en te inspecteren. 

De verhuurder wil de woning inspecteren.

De eigenaar van een verhuurd goed heeft het recht om minstens één keer per jaar het verhuurde pand te controleren.

Deze controle heeft ook voordelen voor de verhuurder, want tijdens dit bezoek kan de eigenaar kan vaststellen welke herstellingen er dienen te gebeuren. Bij niet dringende herstellingen kan dit na verloop van het huurcontract of in overleg met de huurder.

Maar de verhuurder moet wel enkele wettelijke bepalingen omtrent het bezoekrecht in acht houden. Zowel de huurder als de verhuurder hebben verplichtingen. Zo is de huurder verplicht om de verhuurder om de hoogte te stellen indien er herstellingen nodig zijn. En moet deze het verhuurde pand als ‘een goede huisvader’ gebruiken.

De verhuurder kan enkel het pand betreden na onderlinge afspraak. Indien de huurder dit weigert, kan de verhuurder de zaak voorleggen aan het vredegerecht.

Recht op privacy voor de huurder

Als huisbaas moet je de privacy van de huurder op elk moment respecteren en mag je de woning niet betreden zonder toestemming en een onderlinge afspraak. De eigenaar mag controleren of de huurder de woning gebruikt ‘als een goede huisvader’, maar mag zich niet bemoeien met de privésfeer van de huurder.

Wanneer is er sprake van huisvredebreuk?

Men spreekt van huisvredebreuk wanneer er zonder toestemming in iemands woning, gesloten lokaal zoals een winkel of horecabedrijf, of erf binnen gedrongen wordt.

Ook het verblijven zonder toestemming en tegen de wil van de eigenaar of gebruiker, zoals bij het kraken van een pand, valt onder de term huisvredebreuk. In Vlaanderen wordt dit ook wel woonstschennis genoemd.

Wanneer de verhuurder de woning betreedt zonder medeweten van de huurder is een sprake van huisvredebreuk. 

De verhuurder kan dan strafrechtelijk vervolgd worden.

Bezoekrecht volgens het huurcontract

Het is aan te raden om het bezoekrecht van de verhuurder op te nemen in de huurovereenkomst

Zo kunnen eventuele discussies vermeden worden. Bij elk bezoekrecht mag de huurder aanwezig zijn. 

Enkele wettige redenen tot bezoekrecht die kunnen opgenomen worden in het huurcontract zijn: 
  • Opstellen van de plaatsbeschrijving
  • Controleren van de woning
  • Uitvoeren van onderhoud en herstellingswerken
  • Bezoek van potentiële huurders of kopers.

Controle door de verhuurder
Om te controleren of de huurder de woning als een ‘goede huisvader’ gebruikt, kan de huisbaas een inspectie uitvoeren. Meestal vindt een controle of inspectie één tot maximum twee keer per jaar plaats. Dit kan enkel in overeenkomst en op afspraak.

Het opstellen van de plaatsbeschrijving.
Wanneer een nieuwe huurder intrekt in de woonst of bij de beëindiging van het huurcontract wordt er een plaatsbeschrijving opgesteld. Voor het opstellen van de plaatsbeschrijving moeten zowel huurder als verhuurder aanwezig zijn.

Uitvoeren van onderhoud en herstellingswerken
Het uitvoeren van onderhoud en herstellingswerken kan enkel in overeenkomst en op afspraak.
Dringende herstellingswerken, zoals een gesprongen waterleiding, zorgen voor overmacht en vormen een uitzondering op de regel.

De verhuurder mag in dat geval het pand betreden zonder dat de huurder aanwezig is om verdere schade te beperken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de huurder op vakantie is.

Voor noodsituaties als deze is het handig dat de verhuurder in het bezit is van een reservesleutel van het verhuurde pand.

Bezoek van poteniële huurder of kopers
Wanneer de huurder het huurcontract opzegt, moet de verhuurder op zoek naar een nieuwe huurder. Het kan ook gebeuren dat de verhuurder het pand wil verkopen. In beide gevallen heeft de eigenaar bezoekrecht met potentiële kopers of nieuwe huurders

Dit bezoek kan enkel plaatsvinden na afspraak met de huidige huurder. Hoeveel bezoeken er ingepland kunnen worden en wanneer die plaatsvinden, wordt onderling afgesproken, met goedkeuring van de huurder.

Conclusie: mag een huisbaas zomaar binnenkomen?

Een huisbaas mag niet zomaar het verhuurde goed binnen komen. De verhuurder mag de woning enkel controleren of inspecteren na een afspraak te hebben vastgelegd met de huurder. Uitzondering hierop zijn dringende herstellingen die voor meer schade zorgen wanneer ze niet snel aangepakt worden.

  • Een gebarsten waterleiding
  • Brand
  • Gaslekken

De eigenaar mag hier uiteraard geen misbruik van maken.

Liever zelf kopen of je huurhuis verkopen?

Oximo is expert in de aankoop en verkoop van vastgoed.
Huur je momenteel een woning en ondervind je last van het bezoekrecht van de verhuurder? Heb je last van het idee dat jouw huisbaas langs kan komen om je woning te inspecteren? Dan is het misschien een goed idee om zelf een woning te kopen en eigenaar te worden van je eigen huis.

Ontdek ons aanbod.
Heb je een huurwoning en wens je deze te verkopen? Als betrouwbare partner, helpen we je met plezier.

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer

Vier manieren waarop je als verhuurder een handelshuur kan beëindigen

Je bent eigenaar van een handelspand dat je verhuurt in het kader van een handelshuur. Je bent niet echt tevreden van je huidige huurder. Hoe kan je in dat geval als verhuurder de huurovereenkomst beëindigen?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons