Kandidaat-huurders tegen elkaar uitspelen om huurprijs op te drijven. Mag dat?

Stel: u heeft meerdere kandidaat-huurders voor uw huurappartement. Mag u die tegen elkaar uitspelen om de huurprijs op te drijven?

Wie een woning verkoopt, vermeldt doorgaans een vraagprijs. Maar een kandidaat-koper die de vraagprijs biedt, kan er niet van uitgaan dat de koop dan sowieso gesloten is omdat die vraagprijs geen enkele juridische waarde heeft. Het is louter ‘een uitnodiging tot onderhandelen’. De verkoper kan beslissen het bod niet te aanvaarden en mag het pand daarna gerust aan een andere kandidaat verkopen, zelfs tegen een lagere prijs, en hoeft daar geen verantwoording voor af te leggen.

Hoe zit dat bij de huurprijs die een verhuurder afficheert? ‘Sinds 2007 moeten de gevraagde huurprijs en de gemeenschappelijke lasten verplicht in het immozoekertje vermeld worden. Die verplichting werd ingevoerd om te vermijden dat verhuurders hun prijs ‘aanpassen’ in functie van de kandidaat-huurder die kwam opdagen’, geeft Katelijne D’Hauwers van de Verenigde Eigenaars aan. Begrijp: verhuurders vroegen mondeling een hogere prijs dan ze voor ogen hadden als ze liever niet aan de persoon in kwestie verhuurden. 

‘Er bestaat onzekerheid over de verbindende kracht van de gevraagde huurprijs’, geeft de studiedienst van CIB Vlaanderen, de federatie van Vlaamse vastgoedmakelaars, aan. ‘Het merendeel van de rechtsgeleerden meent echter dat de huurprijs nog kan wijzigen door onderhandelingen tussen verhuurder en kandidaat-huurder. In die zin gebeurt het regelmatig dat de werkelijke huurprijs hoger of lager is dan de gepubliceerde huurprijs.’

‘Er is geen reglement dat verbiedt om af te wijken van de geafficheerde vraagprijs. In de praktijk zien we echter dat de definitieve huurprijs bijna nooit hoger ligt dan de gevraagde huurprijs. Wat we regelmatig wel zien is dat de huurder een lagere prijs onderhandeld krijgt’, zegt D’Hauwers. Verhuurders die de luxe hebben dat meerdere kandidaat-huurders zich aandienen, kunnen in theorie het pand dus verhuren aan degene die het meeste biedt. Maar zij moeten zich er wel voor hoeden geen veiling te organiseren waarbij ze kandidaat-huurders tegen elkaar laten opbieden. Wat wel kan, is ze allemaal apart laten bieden, terwijl ze elkaars bod niet kennen. 

200 euro
Verhuurders die de huurprijs niet opnemen in het vastgoedzoekertje, riskeren een boete van tussen 50 en 200 euro.

Omgekeerd bent u als verhuurder niet verplicht om te verhuren aan iemand louter omdat die de gevraagde huurprijs biedt. Heeft u een beter gevoel bij een kandidaat-huurder die een lagere huurprijs bedingt dan bij een kandidaat-huurder die aanbiedt meer dan de gevraagde huurprijs te betalen, dan kunt u gerust verhuren aan die eerste. Op voorwaarde natuurlijk dat u bij die keuze niet discrimineert op basis van bijvoorbeeld nationaliteit of religie. 

Ter herinnering: verhuurders die de prijs niet bekendmaken in het vastgoedzoekertje riskeren een boete tussen 50 en 200 euro. Maar niet elke gemeente legt die boete effectief op.

Gerelateerde artikels

Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder in?

Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder juist in? Mag de huisbaas zomaar binnenkomen? En wanneer is er sprake van huisvredebreuk door de verhuurder?  
Lees meer

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons