Huuringent: initiatief samen met vastgoedmakelaars was misschien betere optie


Stad Gent is als eerste in Vlaanderen gestart met een stedelijk huurkantoor: 'Huuringent'. Als tussenpersoon tussen de eigenaar en de huurder wil Huuringent  de eigenaars helpen, omdat verhuren vaak een complexe zaak is, en daarnaast huurders met een bescheiden inkomen aan een betaalbare woning helpen. Huuringent is ongetwijfeld goed bedoeld, maar men kan zich de vraag stellen of men met de inzet van dezelfde overheidsmiddelen niet verder zou geraken door een initiatief op te zetten in overleg en samen met Gentse vastgoedmakelaars.

De vzw Huuringent zal op de Gentse vrije huurmarkt woningen huren tegen, naar eigen zeggen, zowat 85% van de prijs die de eigenaar zou krijgen als hij zelf verhuurt. De eigenaar verhuurt dus aan de vzw Huuringent. Die laatste zoekt vervolgens onderverhuurders die dan 100% van de normale huurprijs zullen betalen. Huuringent wordt gesubsidieerd door de Stad Gent en door het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent. Ook de minister van Wonen Freya Van den Bossche verleent een eenmalige opstartsubsidie.

De Gentse Schepen van Wonen Tom Balthazar, die ook voorzitter is van Huuringent, stelt dat de vzw zich vooral richt op particuliere verhuurders van bescheiden woningen met een middelmatige kwaliteit. Immokantoren hoeven volgens Balthazar geen concurrentie te vrezen. "Huuringent is geen makelaar, het neemt de taken van de verhuurder over. Het marktaandeel zal vermoedelijk iets minder dan 1% van de totale huurmarkt bedragen."

De opstart van het stedelijk huurkantoor werd lang voorbereid. Zo adviseerde de Gentse Woonraad unaniem negatief over de oprichting. Ook CIB Vlaanderen heeft een overleg gehad met Gentse schepen Tom Balthazar. Tijdens dat overleg hebben we de bezwaren en bezorgdheden van de vastgoedmakelaars geformuleerd omtrent de plannen voor het oprichten van een stedelijk huurkantoor.
Uit wat nu geweten is over Huuringent, blijkt dat het niet de bedoeling heeft om vastgoedmakelaarsactiviteiten te ontwikkelen of om klassiek rentmeester te worden. Ook de ambities liggen niet zo hoog. DIt zal dan ook niet het einde van de rol van de vastgoedmakelaar  en de rentmeester in de vrije huurmarkt betekenen.

Anderzijds kunnen we wel enkele bedenkingen bij de doelstellingen van het nieuwe initiatief plaatsen. Geen enkele professioneel gelooft dat Huuringent zal zorgen voor een bijkomend aanbod van huurwoningen. De woningen die Huuringent zal huren als hoofdhuurder verdwijnen uit het aanbod op de vrije huurmarkt waar het aanbod dus weer wat verder zal slinken.  En waarom moet de overheid zelf als "ondernemer" actief worden in de vrije huurmarkt wanneer er al een goed geschoold en fijnmazig netwerk bestaat van vastgoedmakelaars en rentmeesters?  Het gevaar bestaat dat door de uitbouw van allerlei overheidsinitiatieven inzake huur er straks geen middelen meer zullen zijn om een nieuw beleid te ontwikkelen voor de private huurmarkt.

Huuringent is voorlopig aangekondigd als een pilootproject voor Vlaanderen. Na enige tijd zal er ongetwijfeld een evaluatie komen. We kunnen hopen dat een kosten-baten analyse van het project hier dan deel van zal uitmaken. Voorts mogen we verwachten dat men toch zal willen onderzoeken in hoeverre de doelstellingen van Huuringent niet op een voor de overheid goedkopere wijze realiseerbaar zijn via samenwerking met de vastgoedmakelaars.
CIB Vlaanderen zal de evolutie en resultaten van Huuringent alvast op de voet opvolgen.

Jan Jassogne
Afgevaardigd Bestuurder CIB Vlaanderen

Bron:
http://www.cibweb.be/opinion/huuringent-initiatief-samen-met-vastgoedmakelaars-was-misschien-betere-optie

 


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag