Voorkom problemen door een goede screening van huurders.

Je hebt ze waarschijnlijk al gehoord, de horrorverhalen van huurders die een pand vuil achterlaten, er illegale activiteiten op na houden, niet betalen of alle waardevolle spullen uit het pand verwijderen. Natuurlijk wil je dit vermijden. Gelukkig kan je dit risico aanzienlijk beperken met een goede screening van de kandidaat huurders.

Waarom een screening voor kandidaat huurders uitvoeren?

Bij het verhuren van een eigendom verkies je natuurlijk een betrouwbare huurder:
een huurder die op tijd de huur betaalt, een voldoende groot en stabiel inkomen heeft, geen overlast bezorgt, geen illegale activiteiten uitoefent en de woning netjes houdt.

Om ervoor te zorgen dat je een goede huurder selecteert, kan je best de kandidaat huurders eerst screenen. Die screening van kandidaat huurders kan gebeuren aan de hand van een inlichtingen lijst die de kandidaten vrijwillig invullen. De kandidaat huurders die weigeren, hebben waarschijnlijk iets te verbergen.

Welke documenten mag een verhuurder opvragen?

De verhuurder mag aan de kandidaat huurder vragen om enkele documenten vrijwillig voor te leggen. Aan de hand van de huurderscheck kan de verhuurder de kandidaat huurders op een objectieve manier vergelijken. 
In Vlaanderen en Wallonië mag je verschillende documenten vragen om de solvabiliteit van je kandidaat huurder na te gaan. In Brussel mag dit niet.

Je vraagt je natuurlijk af welke documenten de verhuurder mag opvragen. 
Hieronder volgt meer uitleg over volgende documenten:
  • Loonfiches
  • Identiteitsgegevens
  • Aanslagbiljet van de personenbelasting
  • Bewijs van goed gedrag en zeden
  • Gezondheidstoestand van de huurder

Loonfiches


De verhuurder mag loonfiches opvragen om na te gaan of de huurder een voldoende hoog inkomen heeft om de huur te betalen. 

Het opvragen van de loonfiches is enkel toegelaten in Vlaanderen en Wallonië, in Brussel niet. 

Als eigenaar mag je niet discrimineren op basis van het beroep en type inkomen. Je mag enkel vaststellen of het loon hoog genoeg is om de huur maandelijks te kunnen betalen.

De huisbaas mag ook rekeninguittreksels opvragen van de huidige huur. Aan de hand van die uittreksels kan je nagaan of de kandidaat huurder met regelmaat de huidige huur betaalt.

De verhuurder mag geen bewijs vragen van andere inkomsten, zoals werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering of pensioen.

Identiteitsgegevens


De verhuurder mag bij het eerste contact je naam, je voornaam en je identiteitsbewijs vragen, maar niet je rijksregisternummer, ook al wordt dat toch vermeld op je identiteitskaart. 

Je contactgegevens zoals  je telefoonnummer en eventueel je e-mailadres mag de huisbaas vragen indien dit nodig is om je te kunnen contacteren.

Aanslagbiljet van de personenbelasting


De verhuurder mag niet vragen om het aanslagbiljet van de personenbelasting voor te leggen. Een zelfstandige activiteit is hier een uitzondering op. Want bij een zelfstandige met een eenmanszaak is de solvabiliteit aan de hand van een loonfiche minder duidelijk. Een recente belastingaangifte is dan het voornaamste bewijs van inkomen. 

Dit is anders voor een huurder die een vennootschap heeft. De solvabiliteit kan wel bewezen worden aan de hand van een loonbrief. Kijk voor alle zekerheid de laatst gepubliceerde jaarrekening na. Zo weet je meteen of dat het bedrijf winst heeft gemaakt. 

Hou er rekening mee dat wanneer een bedrijf de huur inbrengt als bedrijfskost, de verhuurder zwaarder belast zal worden op deze huurinkomsten. 

Bewijs van goed gedrag en zeden


De eigenaar mag geen uittreksel van het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, opvragen. 

Gezondheidstoestand van de huurder


De verhuurder mag niet discrimineren op basis van gezondheidstoestand of handicap. Indien de kandidaat huurder een rolstoelpatiënt is en er geen lift aanwezig is, kan de verhuurder hier wel rekening mee houden bij de beslissing in keuze.

Welke gegevens mag een makelaar vragen?

Bij een eerste contact mag de makelaar vragen naar je naam, je voornaam én je identiteitsbewijs. Telefoonnummer en/of e-mailadres zijn enkel van toepassing wanneer de makelaar je moet kunnen contacteren, bijvoorbeeld voor het bezichtigen van een woning.

De makelaar mag niet vragen naar je bankgegevens, vermogenstoestand, rijksregisternummer en uittreksel uit het strafregister.

Indien je een autostaanplaats gaat huren, mag de makelaar vragen naar het automerk van je wagen en je nummerplaat.

Een verhuurder mag trouwens naar dezelfde gegevens vragen.

Mag ik een kandidaat huurder weigeren?

Je mag geen kandidaat huurder weigeren op basis van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, geloof, politieke overtuiging, taal, sociale afkomst, gezondheidstoestand of handicap. Doe je dit wel, dan kan de rechter je veroordelen voor discriminatie.

Bij de screening van de kandidaat huurder kan je ze een inlichtingenfiche laten invullen. Je kan hen dit echter niet verplichten. 

Op basis van de vragenlijst kan je de kandidaat huurders objectief vergelijken en zo een positieve keuze maken. 

Veel gestelde vragen over de huurderscheck.

Als verhuurder vraag je je waarschijnlijk af of dat je een kandidaat huurder mag weigeren wanneer je ontdekt dat de huurder rookt of huisdieren heeft. 

Mag ik rokers weigeren?


Omwille van de privacywetgeving mag je geen rokers weigeren. Je mag hen ook niet verbieden om te roken in het pand.

Je kan dit wel in het huurcontract opnemen zodat wanneer de huurder toch in het pand rookt, deze ook de schade die de rook veroorzaakt moet betalen of herstellen. Maak zeker een gedetailleerde plaatsbeschrijving zodat je de schade kan aantonen.

Mag ik huisdieren weigeren?


Als de huisdieren niet voor overlast zorgen, mag je als huiseigenaar de huurder niet verbieden om huisdieren te houden. Onder overlast verstaan we overlast door geur of geluid.

Je kan dit wel opnemen in het huurcontract, maar niet afdwingen. Maak ook hier een gedetailleerde plaatsbeschrijving om eventuele schade veroorzaakt door de huisdieren aan te tonen. 

Welke gegevens mag ik opnemen in een inlichtingen lijst?


Behalve de naam, voornaam en contactgegevens, mag je ook vragen hoeveel mensen het pand gaan betrekken. Het is ook interessant om te weten of hier kinderen of bejaarden bij zijn.

Het bespelen van een instrument kan voor overlast zorgen. Je kan deze vraag opnemen in je huurderscheck.

Als verhuurder mag je de huurder niet verplichten om een persoonlijke vragenlijst in te vullen, ook al helpt dat tijdens de zoektocht naar een geschikte huurder. 

Kandidaat huurders die niets te verbergen hebben, verliezen dan ook niets met het invullen van deze vragenlijst. Als huurder kan je je hiermee onderscheiden van andere kandidaat huurders en je beste beentje voor zetten. 

Conclusie: wat bereik je met een screening van kandidaat huurders

Door een diepgaande screening van kandidaat huurders uit te voeren, haal je een goede huurder in je huis. Je weet beter welk vlees je in de kuip hebt en selecteert uit een pool aan betrouwbare huurders.

De ideale huurder:
  • Heeft een hoog genoeg en stabiel inkomen. Je kan dit nagaan aan de hand van loonfiches. 
  • Betaalt tijdig huur en zorgt voor niet voor overlast. Of dat de kandidaat huurder met regelmaat huur betaalt, kan je nagaan door rekeninguittreksels te controleren van het huidige pand dat de huurder huurt. 
  • Houdt rekening met de buren, wat zorgt voor een wederzijds respect.
  • Houdt de woning netjes en oefent geen illegale activiteiten uit.

Een opbrengsteigendom kopen voor verhuur?

Wil je een opbrengsteigendom kopen om te verhuren? Oximo is expert in het verkopen van opbrengsteigendommen en staat je bij met advies als je je opbrengsteigendom wilt verhuren.

Gerelateerde artikels

Alles wat je moet weten over je huurcontract

Huren of verhuren? Ontdek alles wat je moet weten over de inhoud van het huurcontract en de wetgeving over de huurovereenkomst
Lees meer

Alles wat je moet weten over het huurcontract van korte duur

Een huurcontract voor korte duur brengt veel voordelen met zich mee. Ontdek hier alles wat je moet weten over korte termijn huren en verhuren.
Lees meer

Mag de huurprijs in corona-tijden nog geïndexeerd worden?

Als je een woning of appartement (ver-)huurt is het gebruikelijk de huurprijs jaarlijks te indexeren. Maar mag dat ook gebeuren in deze corona-tijden of moet de indexatie nu tijdelijk worden opgeschort?
Lees meer

Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

Als het op huisdieren aankomt, sturen veel verhuurders liever hun kat. Maar ze zijn zo braaf, meneer, onze lieve viervoeters, kleine gevleugelden en kruipende beestjes. Toch blijft het vandaag voor vele huisdierbezitters vaak een hele uitdaging om een huurwoning voor zichzelf en hun trouwe vriend te vinden. Maar mogen verhuurders eigenlijk wel nee zeggen omwille van een huisdier?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons