Hoe kan ik me aansluiten bij het huurgarantiefonds?

Op 1 januari is het huurgarantiefonds van start gegaan. Kan ik me bij dat fonds aansluiten voor de lopende huurcontracten? Wat zijn de voorwaarden en hoe verloopt de procedure?

Het huurgarantiefonds is een initiatief van de Vlaamse overheid en komt tussenbeide als een huurder zijn huur niet meer kan betalen. Denk maar aan financiële problemen door ziekte of werkloosheid. Zowel de huurder als de verhuurder heeft baat bij het fonds. De verhuurder is tijdelijk beschermd tegen inkomensverlies. De huurder krijgt wat ademruimte om zijn zaken financieel op orde te krijgen en wordt beschermd tegen een uithuiszetting.

Maar het fonds brengt niet voor alle huurders en verhuurders soelaas. Het is er enkel voor nieuwe huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2014. Om misbruiken te vermijden zijn oudere, lopende contracten uitgesloten.

Hoeveel kost een aansluiting?
Om aan te sluiten bij het huurgarantiefonds betaalt u een eenmalige vergoeding van 75 euro per huurcontract. Dat bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder.

Voor welke huurcontracten kan het fonds tussenbeide komen?
Het fonds komt enkel tussenbeide voor verhuurde woningen gelegen in het Vlaams Gewest. De huurder moet in de woning zijn hoofdverblijfplaats vestigen. Verhuurt u bijvoorbeeld een winkel of een garage, dan kunt u niet aankloppen bij het huurgarantiefonds. De huurder moet een natuurlijk persoon zijn.

Wie kan zich aansluiten?
Enkel de verhuurder kan zich aansluiten bij het fonds. Een huurder kan niet eisen dat de eigenaar toetreedt. De verhuurder mag zowel een natuurlijk persoon als een vennootschap zijn.

Kan ik nog aansluiten als er betalingsproblemen opduiken?
Neen, u moet zich aansluiten binnen twee maanden na het ondertekenen van het huurcontract.

Hoe kan ik aansluiten?
U moet een aanvraagformulier invullen. Voorlopig bestaat dat formulier enkel op papier, dat u per post opstuurt. In de tweede helft van januari wordt een online aanvraag mogelijk. Bij uw aanvraag voegt u een kopie van het geregistreerde huurcontract.

Welke stappen moet ik ondernemen?
Opdat het huurgarantiefonds tussenbeide zou komen, moet u strikte termijnen respecteren. Zodra er een huurachterstand van drie maanden is, moet u aankloppen bij de vrederechter. U hebt 20 kalenderdagen de tijd om een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst in te leiden wegens huurachterstal en tot uithuiszetting. Een vordering via verzoekschrift kost niets. Binnen tien werkdagen bezorgt u een kopie van de betekende dagvaarding of een kopie van het afgestempelde exemplaar van uw verzoekschrift aan het fonds.

Het fonds komt enkel tussenbeide voor zover de vrederechter de huurder uitstel van betaling verleent en hem een afbetalingsplan op maximaal twaalf maanden oplegt. Hou daarmee rekening bij het formuleren van uw vordering voor de rechter. Legt de vrederechter geen afbetalingsplan op dat langer duurt dan twaalf maanden, dan komt het huurgarantiefonds niet tussenbeide. Meldt daarom steeds dat u aangesloten bent bij het fonds.

Hoe verloopt de tussenkomst?
Nadat u het huurgarantiefonds hebt verwittigd, stelt het binnen tien werkdagen een gerechtsdeurwaarder aan. Het fonds betaalt de kosten voor de deurwaarder. Binnen tien werkdagen na zijn aanstelling wordt u daarvan op de hoogte gebracht. U moet vervolgens het vonnis samen met de kennisgevingsbrief van de griffie binnen tien werkdagen bezorgen aan de aangewezen gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder stuurt de huurder een brief dat hij de lopende en achterstallige huur aan hem moet betalen. Aan de verhuurder vraagt de gerechtsdeurwaarder om de betalingen door de huurder volgens het afbetalingsplan te melden. De gerechtsdeurwaarder volgt elke maand op of de huurder de afbetalingsvoorwaarden nakomt. Pas als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft, komt het huurgarantiefonds tussenbeide. Het betaalt de huurachterstand die de huurder voor die maand moest betalen. En dat telkens als de huurder het opgelegde betalingsplan niet naleeft. Het fonds springt niet bij voor de lopende huur of kosten.

Nemen we het voorbeeld van een huurder die een afbetalingsplan kreeg opgelegd waarbij hij 100 euro van de opgelopen huurachterstand moet betalen, boven op de huurprijs van 500 euro. Betaalt de huurder die maand 550 euro, dan past het fonds 50 euro bij. Betaalt de huurder helemaal niets, zal het fonds voor die maand voor maximaal 100 euro bijspringen.

Hoeveel bedraagt de maximale tussenkomst?
Het fonds komt tussen tot het maximum van drie maanden huur of tot 2.700 euro bereikt is. Een verhuurder kan in de loop van een huurcontract maar een keer een beroep doen op het huurgarantiefonds.

Moet de huurder de woning verlaten?
Bij een tussenkomst van het huurgarantiefonds wordt het huurcontract niet ontbonden. Er volgt ook geen uithuiszetting.

Wat als de huurovereenkomst wordt beëindigd?
De verhuurder moet het huurgarantiefonds binnen vijf werkdagen op de hoogte brengen.

Bron:
De Tijd

Gerelateerde artikels

Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder in?

Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder juist in? Mag de huisbaas zomaar binnenkomen? En wanneer is er sprake van huisvredebreuk door de verhuurder?  
Lees meer

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons