Commandverklaring of sterkmaking bij aankoop uit de hand van onroerend goed


Wat als u een koper uit de hand heeft die beweert op te treden voor iemand anders, bij wijze van commandverklaring of zogenaamd als stroman?


Als iemand wilt kopen op commandverklaring, is dit vaak om zijn identiteit verborgen te houden. Hij duidt dan een gecommandeerde aan, die voor hem het goed zal kopen. In de overeenkomst moet duidelijk vermeld staan dat het om een commandverklaring gaat, en dat binnen redelijke termijn de gecommandeerde de command zal aanwijzen, de zogenaamde echte koper. Dit moet dus uitdrukkelijk voorzien worden in de compromis. De verkoper kan de mogelijkheid dus uitsluiten door te weigeren dit te voorzien in de compromis. Meestal zal de verkoper slechts toestemmen dat hij niet weet aan wie hij in feite verkoopt wanneer hij een hogere prijs kan krijgen. 


Het is ook vaak bedoeld om bepaalde (dubbele) registratierechten te vermijden. Let dus op dat het goed niet twee maal van eigenaar moet overgaan, of dat kan voor onaangename verrassingen zorgen voor u en aangenaam voor de fiscus! Dit kan door ten laatste de eerste werkdag NA de ondertekening van de verkoopsovereenkomst de overeenkomst aan te bieden (zelf of via deurwaardersexploot) op het registratiekantoor! Indien niet bestaat het risico dat er dubbel verkooprecht verschuldigd is. Het is dus een techniek die met de grootste voorzichtigheid dient te worden gehanteerd!


Bij onderhandse verkoop is er ook de methode van sterkmaking. Iemand maakt zich bij de compromis sterk dat een derde zal instaan voor alle gevolgen (betaling kosten, registratie). Gebeurt dit niet, dan moet de sterkmaker - dit is bij het verlijden van de notariele akte - voor alles instaan. De online verkoopsprocedure van Oximo laat de keuze om te bieden voor zichzelf dan wel (ook) voor iemand anders voor wie men zich sterk maakt zoals bv een partner en/of een rechtspersoon, hetgeen een grotere flexibiliteit geeft aan de koper, vermits pas bij ondertekening van de compromis de juiste identiteit van de koper(s) dient te worden opgegeven (cfr Oximo). 


Tenslotte is het ook perfect mogelijk om na het verlijden van de notariële akte het pand opnieuw door te verkopen tegen een hogere prijs. De doorverkoper kan dan zelfs drie vijfde van de volle registratierechten terugvorderen. Maar er zijn dan wel 2 afzonderlijke notariële aktes (en kosten) nodig van aan- en wederverkoop.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag