Koper


Prijszetting

Wordt de vraagprijs gepubliceerd?

Neen, de vraagprijs wordt niet op de website gepubliceerd.Oximo werkt met een minimumwaarde en een direct hebben prijs. Deze prijszetting is gebaseerd op een objectieve schatting die ergens tussen de minimumwaarde en de direct hebben prijs ligt.

Wat betekent de minimumwaarde?

De minimumwaarde is de vanafprijs. Vanaf deze prijs kan er geboden worden. Een bod dient dus gelijk aan of hoger te zijn dan deze minimumwaarde.

Wat betekent de direct hebben prijs?

De direct hebben prijs is de prijs waaraan de verkoper bereid is zijn woning meteen te verkopen, zonder eventuele andere biedingen af te wachten. Wanneer u de direct hebben prijs biedt, wordt het pand automatisch aan u toegewezen.

Informatie over een pand

Hoe kan ik een pand zoeken op oximo.be?

- Op de homepagina via rubriek  ‘Te koop’. 

Wordt er een verkoopdossier gepubliceerd?

Ja, Oximo publiceert een volledig verkoopdossier op de pandfiche. Daar vindt je alle informatie terug over de woning en alle wettelijke documenten in bijlage (zoals o.a. energieprestatiecertificaat (EPC), stedenbouwkundige informatie, elektrische keuring, eventuele lopende huurcontracten, enz…). Kwalitatieve foto’s en de mogelijkheid om de woning vooraf online te bezichtigen aan de hand van virtuele filmpjes, zorgen ervoor dat u zich een eerste indruk kan vormen. Als koper blijft het volledige verkoopdossier met alle vastgoeddocumenten via je account levenslang voor jou bewaard. 

Welke attesten zijn er ter beschikking?

Behalve voor gronden, is er voor elk verkoopdossier een Energieprestatiecertificaat (EPC) ter beschikking. Dit certificaat geeft informatie over de energiezuinigheid van de woning. Daarnaast worden (indien de woning verhuurd is) de huurcontracten in bijlage toegevoegd. Elk dossier is verschillend en zal in functie van het te verkopen vastgoed meer of minder bijlagen bevatten. In ieder geval vraagt Oximo alle documenten aan de verkoper om u zoveel mogelijk te informeren. Deze documenten zijn terug te vinden onder de tab ‘Bijlagen’ op de pandfiche. Om inzage te krijgen in alle bijlagen van het verkoopdossier dient u zich te registeren. We willen zo vermijden dat iedereen zomaar inzage krijgt in de gedetailleerde gegevens en bijlagen van een woning. Deze zijn exclusief voor echt geïnteresseerden.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie over de woning?

Op de kijkdag heeft u rechtstreeks contact met de verkoper en krijgt u informatie uit eerste hand. Daarnaast staat Oximo u bij met raad en daad. Zo zijn wij telefonisch bereikbaar voor al uw vragen via ons gratis 078 487 078 nummer en bieden wij de faciliteit om via Skype live uw vragen te beantwoorden.Elk pand in de makelaarsformule heeft ook een eigen Oximo adviseur. Deze is ter plaatse geweest en kan u meer informatie over de mogelijkheden verstrekken. Zijn of haar gsm-nummer kan u terugvinden op de pandfiche.

Kan ik het verloop van de verkoop volgen?

Wanneer u een woning gevonden heeft die u interesseert, dan kan u de verkoop opvolgen door op de ‘volgen’ te klikken op de pandfiche. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle biedingen en eventuele prijswijzigingen. Alle panden die u volgt, kan u beheren via uw persoonlijke pagina ‘Mijn Oximo’.

Wat houdt de optie op een pand in?

Wanneer de verkoper uw bod aanvaard heeft en u het eerste deel van de waarborg binnen de 7 kalenderdagen betaald heeft, verkrijgt u een optie op het pand en kan er worden overgegaan tot het ondertekenen van de compromis. Van zodra de compromis ondertekend is, wordt het pand als verkocht geafficheerd op onze website.

Een pand bezichtigen

Wat is een virtueel bezoek?

Een virtueel bezoek of 360° panoramische foto’s geven u de mogelijkheid om verschillende ruimtes van de woning online te bezichtigen aan de hand van een filmpje. U wandelt als het ware de kamer binnen zonder dat u zich hoeft te verplaatsen.

Wanneer kan ik de woning bezichtigen?

Om de woning te bezichtigen, kan u zich online inschrijven voor een kijkdag. De kijkdagen die de verkoper organiseert, worden weergegeven op de pandfiche. U heeft de mogelijkheid om u in te schrijven voor een bepaalde datum en tijdstip dat voor u het beste past. Nadat u zich hebt ingeschreven voor een kijkdag, wordt de verkoper hiervan op de hoogte gebracht.Om zich te kunnen inschrijven voor een kijkdag is een registratie vereist, omdat wij over uw gegevens dienen te beschikken voor moest er iets tussenkomen.!Voor gronden zijn er geen kijkdagen voorzien, deze kan u op elk moment bezichtigen.

Als ik ingeschreven ben voor een kijkdag, kan ik mij daarna nog uitschrijven?

Ja, u heeft steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven via de link ‘uitschrijven’ op de pandfiche of in ‘Mijn Oximo’ (als u ingelogd bent). Gelieve u zeker uit te schrijven als er iets tussenkomt, zodat de verkoper niet nodeloos dient te wachten.  U kan zich uiteraard opnieuw inschrijven voor een volgende kijkdag.

Is Oximo aanwezig op de kijkdag?

Oximo is niet altijd aanwezig op de kijkdagen, enkel op vraag van u of van de verkoper.  Op de kijkdag heeft u rechtstreeks contact met de verkoper, omdat wij van mening zijn dat hij zijn woning het beste kent.Indien u toch nog bijkomende vragen heeft of meer informatie over onze werking wenst, kan u steeds terecht bij de Oximo adviseur van het pand.

Een bod uitbrengen

Waarvoor dient de Oximocode?

De Oximocode heeft u nodig om te kunnen bieden. U kan de Oximocode vragen aan de Oximo adviseur, na bezichtiging van het pand.

Hoe kan ik een bod doen?

Na bezichtiging, dient u de Oximocode te vragen bij de Oximo adviseur. U heeft deze code nodig om een bod uit te brengen.U kan uw bod online uitbrengen via het bodformulier op de pandfiche. Daar vult u het bedrag van u bod in, en kiest u in welke hoedanigheid u wilt bieden.Na het invullen van dit bodformulier, ontvangt u een e-mail, waarin u uw bod nogmaals dient te bevestigen. Van zodra u dit gedaan heeft, wordt de verkoper rechtstreeks via mail op de hoogte gebracht van uw bod. Uw bod is 48u geldig.

In welke hoedanigheid kan ik bieden?

1. Voor eigen rekening: Dit wil zeggen dat u biedt in eigen naam en voor eigen rekening. M.a.w. u wenst het pand alleen te kopen en niet (samen) met iemand anders. Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend en wenst u te bieden voor uzelf en uw partner, dan dient u te bieden voor rekening van een derde via sterkmaking. 2. Via sterkmaking: Dit wil zeggen dat u biedt in eigen naam en voor rekening van iemand anders. M.a.w. u wenst het pand niet alleen te kopen, maar samen met iemand anders of enkel voor een andere koper. Vb. U doet een bod voor uw dochter die in het buitenland is, u doet een bod voor u en uw partner, u wenst te kopen met meerdere partijen of u koopt voor een vennootschap. In dit geval dient u een bod uit te brengen (ook) voor rekening van een derde via sterkmaking. U dient dan uiterlijk bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst (compromis) te laten opnemen voor wie u zich heeft sterkgemaakt. Opgelet! Indien de 'andere koper' voor wie u zich heeft sterkgemaakt het bod niet bekrachtigt uiterlijk bij het verlijden van de akte, bent u zelf gebonden om het pand te kopen.

Krijg ik een bevestiging van mijn bod ?

Indien je bod lager is dan de direkt hebben prijs, zal je een melding krijgen dat de verkoper nu 48 uur tijd heeft om dit bod al of niet te aanvaarden door toewijzing. Indien het gelijk of hoger is, zal je een melding krijgen dat het bod is aanvaard door toewijzing.

Is een bod bindend?

Een bod is bindend, onder voorbehoud van het bekomen van een financiering. Dit wil zeggen dat u kan afzien van uw aankoop indien u geen financiering bekomt. Let wel, indien u afziet van uw aankoop dient u een gebruiksvergoeding aan Oximo te betalen van € 1.815,- BTW inclusief, zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden.Informeer u dus zeker vooraf bij uw financiële instelling

Kan ik bepaalde voorwaarden koppelen aan mijn bod?

U kan dit met de Oximo Adviseur bespreken die dan een bod op maat voor jou zal klaarzetten met daarin uw specifieke voorwaarden. Dit bod zal dan naar de verkoper doorgestuurd worden voor eventuele aanvaarding ( = toewijzing ).

Wanneer weet ik of de verkoper mijn bod aanvaardt of weigert?

Een bod is 48 u geldig. Van zodra de verkoper uw bod ontvangen heeft, heeft hij 48 u de tijd om uw bod te aanvaarden of te weigeren. Bovendien verkrijgt u rechtstreeks feedback van de verkoper over uw bod. Zo krijgt u een idee hoever uw bod nog van zijn vraagprijs ligt.Indien de verkoper geen feedback geeft over uw bod binnen de 48 u, wordt uw bod automatisch als niet aanvaard beschouwd. U ontvangt hierover dan feedback van de Oximo adviseur.

Wat zijn de volgende stappen als de verkoper mijn bod aanvaardt?

Wanneer de verkoper uw bod aanvaard heeft, wordt u uitgenodigd tot het betalen van een eerste deel van de waarborg binnen de 7 kalenderdagen zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. Dit eerste deel van de waarborg  wordt in mindering gebracht van de te betalen waarborg bij ondertekening van de compromis. Van zodra de betaling is uitgevoerd, verkrijgt u een optie op de woning. Indien u de  waarborg niet betaalt binnen de 7 kalenderdagen, vervalt uw optie en wordt de woning opnieuw te koop aangeboden aan andere kandidaat-kopers. Op die manier geniet u van een bedenktijd van 7 kalenderdagen om alsnog van uw aankoop af te zien.  Let wel, indien u afziet van uw aankoop dient u een gebruiksvergoeding aan Oximo te betalen van € 1.815,- inclusief BTW, zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden.

Word ik op de hoogte gebracht van biedingen van andere kandidaat-kopers?

Ja, u wordt via e-mail op de hoogte gebracht telkens er een bod wordt uitgebracht. Het bedrag van de bieding wordt echter niet gepubliceerd.

Kan ik nog een tegenbod doen?

Wanneer de verkoper uw bod weigert, heeft u steeds de mogelijkheid om een nieuw bod uit te brengen.

Afhandeling

Hoe komt de verkoop online tot stand?

Op het moment dat de verkoper uw bod aanvaard heeft en u het eerste deel van de waarborg  binnen de 7 kalenderdagen betaald heeft, ontstaat er een verbintenis tussen u en de verkoper. Hiermee wordt bedoeld dat de verkoper belooft te zullen verkopen aan u en u belooft te zullen kopen op basis van het gepubliceerde verkoopdossier en de geboden prijs.

Wie zorgt voor de compromis?

De compromis kan u naar vrije keuze laten opstellen door uw notaris. Zowel u als de verkoper hebben de vrijheid om zelf een notaris aan te stellen. Uw notaris en de notaris van de verkoper zullen in dit geval contact met elkaar opnemen voor het opstellen van de compromis en een datum vastleggen voor de ondertekening ervan.

Via wie gebeurt de betaling?

De betaling gebeurt uitsluitend via de notaris, behalve voor het eerste deel van de waarborg . Deze waarborg dient betaald te worden op de derdenrekening van Oximo. Deze derdenrekening valt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Oximo als erkend vastgoed-makelaar met BIV nummer 504341.

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.
Stel je vraag