Zo kan je jullie tweede verblijf ‘inkopen’ bij een echtscheiding

Je bent samen met je echtgenoot eigenaar van een investeringspand dat jullie verhuren. Hoe kan je, als het tot een echtscheiding zou komen, er voor zorgen dat je dit pand kan ‘inkopen’?

Als je uit de echt scheidt moeten de goederen waarvan je samen met je ex-echtgeno(o)t(e) eigenaar bent uiteen gedaan worden. Dat geldt ook voor de onroerende goederen. Hoe kan je er dan voor zorgen dat jij het onroerend goed in kwestie kan inkopen?

1. Een akkoord sluiten
Je kan vooreerst met je ex een overeenkomst sluiten waarbij je ex akkoord gaat dat jij het pand overneemt. Dat kan zowel gebeuren in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming als bij een echtscheiding ‘voor de rechtbank’. Om je ex te overtuigen het onroerend goed aan jou over te laten zou je in onderling akkoord een schatter kunnen aanstellen die een correcte overnameprijs bepaalt.

Wil je beiden het onroerend goed verkopen, dan zou je ook samen kunnen beslissen om dit onderhands te koop te stellen, bv. via een vastgoedmakelaar. Weet wel dat je je ex niet kan verplichten om met zo’n regeling akkoord te gaan.

2. De toewijzing vragen
Is er geen akkoord mogelijk met je ex, dan zou je aan de notaris -die door de rechtbank met de verdeling wordt gelast- kunnen vragen om het gezamenlijke onroerend goed over te mogen nemen tegen een schattingsprijs.

Dat kan sinds kort niet enkel voor goederen die in de huwgemeenschap vallen van echtgenoten die onder het wettelijk stelsel zijn gehuwd, maar ook voor onroerende goederen die in onverdeeldheid zijn tussen jou en je echtgenoot.

Het is wel vereist dat er geen andere mede-eigenaars zijn. Rijst er hieromtrent discussie dan is het de notaris (en uiteindelijk de rechtbank) die de beslissing neemt of je het pand kan overnemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen die ieder van jullie kan laten gelden en met de financiële mogelijkheden van degene die de opleg desgevallend zal moeten betalen.

3. Verdeling in natura
Als er geen akkoord is en niemand vraagt de toewijzing van het onroerend goed, dan zal de notaris nagaan of er geen verdeling in natura mogelijk is. Zijn jullie samen eigenaar van meerdere onroerende goederen (bv. de gezinswoning en een investeringspand) dan is de kans reëel dat zo’n verdeling in natura kan.

Als jullie het dan niet eens zijn over wie welk onroerend goed krijgt toebedeeld (waarbij de ene aan de andere eventueel ook een opleg moet betalen) dan zal de notaris kavels samenstellen. Wil elk van jullie dezelfde kavel dan gebeurt de toewijzing via lottrekking.

4. Openbare verkoop
Als al het voorgaande geen soelaas biedt, dan wordt het onroerend goed uiteindelijk openbaar verkocht.

Weet overigens dat je als mede-eigenaar perfect ook zelf mag bieden op zo’n openbare verkoop. Tenzij je een ander akkoord kan afsluiten zal je dan wel het volledige bedrag van de koopprijs moeten betalen. Jouw deel hierin zal je pas later kunnen recupereren.

Je kan aan je bankier vragen of je hierbij kan werken met een overbruggingskrediet.

Bron
Investr


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag