4 zaken die je moet weten over een huurovereenkomst voor korte duur

Als je een pand verhuurt aan een huurder die er zijn hoofdverblijfplaats in heeft, hoef je dat niet voor negen jaar te doen. Je kan ook verhuren voor een kortere duur. Je moet dan wel een aantal strikte spelregels naleven. Waarmee moet je zoal rekening houden?

1. Niet elke duur mag

Als je een huurovereenkomst voor korte duur afsluit, dan mag dat enkel gebeuren voor een duur van ten hoogste drie jaar. Je kan met dezelfde huurder zelfs opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur aangaan zolang de totale duur van de huur niet langer dan drie jaar is. Het aantal verlengingen dat toegelaten is hangt af van gewest tot gewest.

Het Vlaamse huurdecreet (dat op 1 januari in werking treedt) maakt maar één verlenging mogelijk. In Wallonië zijn er integendeel twee verlengingen mogelijk en in Brussel zelfs meer. Bij de verlenging mag je de huurprijs niet verhogen. Je mag de huurprijs enkel indexeren. Zo’n verlenging moet ook schriftelijk overeengekomen worden.

2. Opzeggen kan

Onder de vroegere woning huurwet konden noch de huurder, noch de verhuurder een huurovereenkomst voor korte duur opzeggen. Volgens de nieuwe regionale huurwetgevingen kan dat wel. Meer bepaald kan de huurder de huur te allen tijde opzeggen met naleving van een opzegtermijn van drie maanden. Hij moet je dan wel een vergoeding betalen, welke verschilt van gewest tot gewest. 

In het Vlaamse gewest zal deze vergoeding anderhalve, één maand of een halve maand huur bedragen naargelang de huur een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar, rekening houdend met de aanvangsdatum van de eerste huurovereenkomst. In Brussel en Wallonië bedraagt deze vergoeding integendeel steeds één maand huur.

Als verhuurder kan je de huur niet zomaar tussentijds opzeggen. In Vlaanderen kan dit totaal niet. In Wallonië en Brussel kan je dat wel als je het pand zelf wil gaan betrekken (of dat laten doen door een familielid) en dit na het eerste huurjaar. Je moet dan een opzeg van 3 maanden geven en een vergoeding betalen ten bedrage van een maand huur.

3. Laat de huurovereenkomst registreren

Als verhuurder moet je een huurovereenkomst voor korte duur ook laten registreren. Als je dat niet doet, kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen zonder dat hij een opzeg dient te geven en/of een vergoeding dient te betalen. Om dit te kunnen doen moet de huurder in Wallonië en Brussel je aangemaand hebben om tot registratie over te gaan.

4. Vergeet de opzeg niet

De huurovereenkomst eindigt niet automatisch bij het verstrijken van de afgesproken termijn. Je moet dus tegen het einde van de duurtijd van het contract een opzeg geven. Daarbij moet je meestal een opzegtermijn van drie maanden naleven. Doe je dat niet dan loopt de huur verder. Ze wordt dan geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden.

Bron
Investr


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag