11 parameters die nodig zijn om een correcte investeringsanalyse te maken.

Een investeringsanalyse maken is niet altijd gemakkelijk. Er zijn heel veel factoren waar je rekening mee kan houden.

Hieronder geven we de belangrijkste parameters mee om een correcte berekening te maken.

1. Eigen middelen
Dé allerbelangrijkste factor! Hoeveel budget is er voor handen en hoeveel wens je te spenderen aan je vastgoedbegging

2. Financiering
Wanneer je een investering wil doen in vastgoed, is het steeds opportuun om niet al je middelen in de belegging te doen. Maak gebruik van een financiële hefboom door middel van een krediet af te sluiten. Je betaalt welliswaar intresten op het geleende kapitaal maar de opbrengsten zijn steeds hoger.

3. Rentevoet
Iedere goede financiering start met het vergelijken van de rentevoeten van de banken en de meest interessante formule voor jouw investering bekijken. Ga altijd te rade bij je huisbankier en vergelijk deze zeker met minstens 1 andere bank. 

4. Locatie
Analyseer vooraf de buurt en de plannen in de toekomst. Er zijn voldoende groeiwijken met potentieel. Laat je daarin goed adviseren door de makelaar/ontwikkelaar maar doe zeker zelf onderzoek hiernaar.

5. Typologie
Er zijn verschillende mogelijkheden waaruit je kan kiezen: appartement, woning, nieuwbouw, bestaand vastgoed, renovatie, .... De keuze is bijna onbeperkt. Iedere keuze heeft voordelen en nadelen. Weeg deze goed af tegenover elkaar.

6. Huurprijs
Het bepalen van de huurprijs kan heel vele invloed hebben op het totale rendement. Bij een te hoge huurprijs geraakt het pand niet meer verhuurd, bij een te lage verhuurprijs liggen de rendementen te laag. Bespreek dit steeds met de professional en overschat nooit de gerealiseerde huurinkomsten. 

7. Particuliere koper – vennootschap
De keuze tussen de aankoop privé of de aankoop met een vennootschap is voor sommigen een moeilijke keuze. Iedere keuze heeft financieel een invloed op het rendement zowel op korte als lange termijn. Uw bankier en boekhouder staan u hiervoor met raad en daad bij.

8. Type krediet
Bij een gewone hypothecaire krediet heb je al behoorlijk wat keuzes: vaste rentevoet, variabele rentevoet, looptijd van het krediet, .... en zelfs een krediet waarbij je enkel de intresten moet aflossen. Ook hierbij heeft de bank een belangrijke en adviserende rol. Ga nooit voor de meest risicovolle en kies op basis van je huidige situatie.

9. Cash flow
Je kan altijd een pand aankopen waarbij je maandelijks zelf naast de huurinkomsten nog eigen middelen moet toevoegen om de financiering af te lossen. Hou altijd in gedachten als je entiteit niet verhuurd is dat je naast de afbetaling van het krediet ook de lasten en de maandelijkse eigen inbreng moet betalen.

10. Meerwaarde
Meerwaarde is een moeilijke inschatting van de toekomst. Reken je zelf nooit rijk en schat de meerwaarde realistisch in. Door deze voorzichtig in te schatten, kom je na enkele jaren niet tot een verassing.

11. Volledige eigendom of constructie
Koop je in volle eigendom op kies je voor een constructie naakte eigendom-vruchtgebruik. Ook hier zijn er heel wat consequenties voor de koper. Bespreek dit ook met de boekhouder of bankier om een ideale aankoop te realiseren.

Dit zijn de eerste 11 parameters die invloed hebben bij de aankoop van een vastgoedbelegging. Uiteraard is iedere belegging een overweging tussen al deze factoren en parameters. Er zijn voldoende adviseurs die u hiermee kan begeleiden.

Kies nooit voor het allerhoogste rendement want zoals het algekende principe zegt: HOE HOGER HET RENDEMENT, HOE HOGER HET RISICO.

Bron
Investr


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag