Huis in Moorsele

Meerlaanstraat 61/+, BE-8560 Moorsele
Referentie: 25707262

Bieden vanaf €128.000

Moorsele

Te koop

Grondoppervlakte 559m2
Uniek Pand en een uitzonderlijke kans!!
Vergund, te renoveren Roterij om te verbouwen tot jouw droomhuis in het landelijk Moorsele (Wevelgem)!

Het goed ligt in agrarisch gebied en er is een goedgekeurde vergunning om te verbouwen. Dit unieke pand dient verbouwd te worden volgens de voorwaarden die opgenomen zijn in  de vergunning. Wijzigingen aan de vergunde plannen zijn mogelijk mits overleg met en goedkeuring door stedenbouw. 

Op de goedgekeurde plannen zien we op het gelijkvloers een inkom met een vestiaire en een gastentoilet, een berging/technische ruimte, een bureau en een leefruimte met open keuken. Het gelijkvloers heeft een totale oppervlakte van 92,90 m²

Op de eerste verdieping vinden we twee kamers waarvan één met een aanpalende dressing, een badkamer met zowel bad als douche en een dubbele lavabo. Op de nachthal wordt ook een afzonderlijk toilet voorzien. De totale oppervlakte van de eerste verdieping bedraagt 81,85 m².

Rond de Roterij zijn er mogelijkheden tot het aanleggen van een terras en tuin met parkeermogelijkheid. 

De roterij ligt op 1km van het centrum van Moorsele en is vlakbij grote invalswegen gelegen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseur Henryk Cardoen of op onze website.

!!! DIT IS EEN VANAF PRIJS !!!
Gemiddelde perceelsbreedte hoofdstraat 15m
Gemiddelde perceelsdiepte 35m
Kadastraal Inkomen (K.I.) Nog niet bekend
Geïndexeerd Kadastraal Inkomen Nog niet bekend
Type bebouwing Open
Benaderende bewoonbare/nuttige oppervlakte 174,75 m²
Bouwjaar Onbekend
Verbouw- of renovatiejaar Niet van toepassing
Bijgebouwen Nee
Beglazing Enkel
Keuken Nee
Bijkeuken Nee
Tuin Ja
Oriëntatie van de tuin Zuidwesten
Benaderende oppervlakte van de tuin 200m²
Terras Nee
Aangesloten op de riolering Nee
Toiletten Geen
Badkamer Geen
Bureau(s) Geen
Praktijkruimte(s) Geen
Garage(s) Geen
Parkeerplaats(en) Twee
Overdekte parkeerplaats Niet overdekt
Opslagplaats(en) Geen
Zolder Nee
Kelder Nee
Veranda Nee
Slaapkamers Eén
Berging Nee
Schrijnwerk ramen Aluminium
Dakisolatie Nee
Lift Nee
Alarmsysteem Nee
Rolluiken Nee
Parlefoon Nee
Videofoon Nee
Domotica Nee
Andere Er is een steenput aanwezig.
Roerende goederen inbegrepen in verkoop Nee
Installatie in dienst vóór 1 oktober 1981 Ja
Keuringsattest elektrische installatie Nee
Energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig Nee
Verwarmingssysteem Andere
Andere Geen
Eigendom verhuurd Nee
Pand vrij van gebruik bij verlijden akte Ja
Kadastrale oppervlakte 559m²
Meest recente stedenbouwkundige bestemming Agrarisch gebied
Stedenbouwkundige vergunning uitgereikt Ja
Pand uit een verkaveling Nee
Dagvaarding voor niet naleven van stedenbouwkundige voorschriften aanwezig Nee
Ligging volgens watertoets niet in overstromingsgevoelig gebied
Pand opgenomen in zone met voorkooprecht ruimtelijke ordening Nee
Pand opgenomen in inventaris van leegstaande gebouwen Nee
Pand opgenomen in inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbaar verkaarde gebouwen Nee
Pand opgenomen in inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of woningen Nee
Erfdienstbaarheden Ja
Beschrijving erfdienstbaarheden 1) Een tarmacweg is aangelegd vanaf de Merlaanstraat tot aan de verkochte bedrij fsgebouwen alsmede tussen de be— drij fsgebouwen en het woonhuis Meerlaanstraat 61 dat verko— pers blijft toebehoren op grond ten dele medegaande net het verkochte eigendom en ten dele op grond van verkopers van oost— en noordzijde der woning. Deze weg blijft voor altijd zoals nu ten dienste zo van het verkochte eigendom als van het aanpalend woonhuis Meerlaan— straat 61 dat verkopers blijft toebehoren. De kosten van onderhoud zullen gedragen worden in verhouding van twee/derde dele ten laste van het verkochte eigendom en één/derde ten Laste van het eigendom van verkopers. 2) Het verkochte eigendom heeft voor altijd en onvergeld recht van doorgang van en naar de Meerlaanstraat over de tarmacweg op grond van verkopers aan de westkant van de wo— n ing Meerlaanstraat 61, op drie Ineter breedte. 3) Het verkochte eigendom dient op zijn beurt doorgang te verschaffen op drie meter breedte over de tarmacweg aan de westkant van dit eigendom zoals op eerder gemeld meetings— plan aangeduid ten behoeve van achterliggende eigendommen in de rnate deze een recht van doorgang kunnen -Laten gelden. 4) De zo ondergrondse als bovengrondse waterafleidingen die de waters van het verkochte eigendom afvoeren over het ei— gendom dat verkoper blijft toebehoren en ongekeerd zullen gehandhaafd worden bij titel van erfdienstbaarheid. 5) Het water van de schuur, sectie B, nummer 416/F die ver— koper blijft toebehoren mag, zoals nu, verder afgeleid wor— den nar het waterreservoir boven de stookruimte sectie B, nummer 41 6/D dewelke in huidige verkoop begrepen is, en dit zolang de schuur toebehoort aan de verkopers of één van hen. 6) De twee poorten aan de achterzijde van voormelde schuur uitgevend op het verkochte mogen blijven bestaan; ook zal over het verkochte eigendom doorgang verschaft mogen worden om door deze poorten de tarmacweg naar de Meerlaanstraat te bereiken en omgekeerd. 7) Uit de boorput zich bevindend op het gedeel te van perceel numner 416/G dat in huidige verkoop begrepen is, mag zoals deze boorput bestaat, water worden getrokken ten behoeve van de woning Meerlaanstraat 61 die verkoper blijft toebehoren. Dit recht van water te trekken zal onvergeld zijn zolang deze woning bewoond wordt door de echtgenoten Vancraeynest— Acke of een van hen. 8) Het woonhuis Meerlaanstraat 61 is aangesloten voor wat toevoer van stookolie betreft op de tank zich bevindend in de medeverkochte stookruimte. Zolang de echtgenoten Vancreaynest—Acke of één van hen dit woonhuis bewonen, mag verder voor de behoeften van de ver — warming van deze woning stookolie uit deze tank worden ge— trokken. Voor gebruik van stookolie voor het lopende seizoen zal jaarlijks net één januari een bedrag worden betaald dat forfaitair vastgesteld wordt op basis van de factuurprijs van vierduizend liter stookolie. ' Voor zover het hiervoor vermelde nog van toepassing is, wordt de koper in de plaats gesteld in de rechten en plich— ten van de verkoper dienaangaande; deze aanhaling uit de ei — gendorastiteL kan evenwel niet worden beschouwd als een er— kenning dat de erfdienstbaarheid op heden nog zou bestaan. In het kader van de voormelde punten 7 en 8 verklaart de verkoper dat de echtgenoten Vancraeynest—Acke overleden zijn. De verkoper verklaart dat de doorgang beschreven in punt 6 betrekking heeft op het verkochte deel. De verkoper verklaart dat de boorput waarnaar verwezen wordt in voormelde akte zich bevindt op het alhier verkochte deel . Kadastraalperceelnurner B 4201, Meerlaanstraat 61 en het restperceel putten water uit de boorput zich bevindend op het alhier verkochte perceel . De koper verklaart of voor zoveel als nodig bevestigt hier— bij een eeuwigdurend en onvergelde erfdienstbaarheid toe te staan tot het putten van water uit die boorput in het voor— deel van het restperceel toebehorend aan de verkoper. Alle kosten inzake onderhoud en aanleg zijn ten laste van de gebruiker van deze boorput . Daarbij wordt overeengekomen dat maximaal 200 rn 3 liters wa— ter kunnen getrokken worden uit de boorput, te meten via een 'ra 3 liter watermeter' . De verkoper verklaart verder sedert zijn verkrijging geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan. Het goed wordt verkocht met alle rechten en plichten die voortvloeien uit het mogelijks bestaan van boven— en onder— grondse leidingen.
Beschermd erfgoed Nee
Plan of ontwerp van onteigening of rooilijn aanwezig Nee
Bouwwerken uitgevoerd of pand opgetrokken na 1 mei 2001 Nee
Feitelijke gebreken of andere gegevens van belang Nee
Stelsel waaronder verkoop valt Volledig onder de registratierechten

Adres
Meerlaanstraat 61/+
BE-8560 Moorsele

Je moet ingelogd zijn om de bijlagen te kunnen bekijken.
 Inloggen
We kunnen je verzoek momenteel niet verwerken. Probeer het opnieuw.

Door via ons platform online te bieden en te kopen geniet je meteen van de Oximo Kopersbescherming op dit pand!

Weet wat je koopt: alle details van het pand staan online met oa. de wettelijke documenten (EPC, huurcontracten, keuringen, ...), bouwtechnische gegevens, informatieverplichting, enz... Ook staan wij in voor de controle van de eigendomstitel van de verkoper zodat je zeker bent te handelen met de juiste tegenpartij(en).

Doe beroep op onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in geval van schade kan je desgevallend gebruik maken van onze verzekeringspolis

Krijg persoonlijk advies van je Oximo adviseur over het pand, het online bieden en veilig kopen

Betaal niet te veel: prijszetting op basis van een schatting door een vastgoedexpert.

Geniet 7 dagen bedenktijd na de aanvaarding van jouw bod

Bied veilig onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van financiering

Kijkdagen

zaterdag 13 maart 2021

Inschrijven 8 plaatsen

Afspraak

Stel zelf een afspraakmoment voor.

Maak afspraak

Doe een bod

Gelieve in te loggen om een bod uit te brengen.

 Inloggen

Oximo adviseur

Henryk Cardoen

Henryk Cardoen
henryk.cardoen@oximo.be
0494 84 59 93