Welke attesten zijn verplicht bij de verkoop van een woning?

Een woning verkopen houdt meer in dan een krabbel zetten op een stuk papier en vervolgens de sleutels overhandigen. Verkopers moeten tal van documenten en attesten aan de kopers kunnen overhandigen. Een overzicht...

Bodemattest

Wie een gebouw of een stuk grond verkoopt, moet een bodemattest kunnen overhandigen aan de koper.

In de praktijk is het meestal de verkopende makelaar of de notaris die het attest aanvraagt bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
Als er over de grond geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd.

Verkopers van ‘risicogrond’ (bijvoorbeeld als er vroeger aardolie werd opgeslagen of als er afvalstoffen werden verwerkt) moeten eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren om te achterhalen of er sporen van vervuiling zijn.
Is dat het geval, dan volgt nog een beschrijvend bodemonderzoek.

Op basis daarvan kan OVAM toch een bodemattest afleveren, maar het kan ook oordelen dat een grondige sanering nodig is. De verkoop kan dan pas doorgaan als OVAM het saneringsproject heeft goedgekeurd.

Een bodemattest kost 50 euro per kadastraal perceel of 200 euro als u een attest voor een deel van een kadastraal perceel aanvraagt. De prijs van een bodemonderzoek is dan weer sterk afhankelijk van onder meer de terreingrootte, maar kan snel oplopen tot een paar duizend euro.

Stedenbouwkundig uittreksel

De verkoper is verplicht aan de koper een stedenbouwkundig uittreksel te overhandigen dat niet ouder is dan één jaar.

Dat geeft de koper informatie over de stedenbouwkundige vergunning, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen of de verkavelingsvoorschriften.

De verkoper moet het attest in principe kunnen voorleggen bij de ondertekening van de verkoopakte. Maar dat is niet altijd mogelijk omdat de aanvraag van het uittreksel enige tijd vergt.

In dat geval wordt in de verkoopovereenkomst vaak een opschortende voorwaarde opgenomen dat in het geval het stedenbouwkundig uittreksel negatieve elementen bevat, de verkoop niet doorgaat, zegt notaris Maarten Duytschaever.

De kostprijs van het attest verschilt van gemeente tot gemeente.
In Genk is het bijvoorbeeld gratis, in sommige gemeenten kan het daarentegen oplopen tot 100 euro. Kopers moeten voortaan ook geïnformeerd worden over het risico op wateroverlast.

Postinterventiedossier

Bij de verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, is ook het postinterventiedossier een verplicht document.

Het bevat alle technische gegevens van een woning zodat de nieuwe eigenaars bij latere (herstellings)werken kunnen achterhalen waar de elektriciteits- of waterleidingen lopen, welke materialen werden gebruikt of wat de structuur is van de woning.

Bij nieuwbouw of bij grote verbouwingswerken stelt een veiligheidscoördinator dat dossier op.
Bij kleinere werken moeten de eigenaars een vereenvoudigd postinterventiedossier bijhouden met bijvoorbeeld foto’s van de werken en de facturen.

De eigenaar van de woning moet het postinterventiedossier zelf bijhouden en ook aanvullen telkens als er aan de woning veranderingen worden aangebracht.
Vaak verliezen mensen dat uit het oog.

Nochtans kan de koper zo’n dossier retroactief eisen als blijkt dat er toch werken werden uitgevoerd.

Dat kan betekenen dat een architect of veiligheidscoördinator alsnog een postinterventiedossier moet samenstellen. 
Dat is niet evident en daardoor heeft het vaak ook een hoge kostprijs, zegt Duytschaever.

Elektriciteitsattest

Sinds 2012 moeten de verkopers de EPC-score ook vermelden in alle advertenties
Bij overtreding kunnen de boetes oplopen tot 5.000 euro.

Bij de verkoop van een huis of appartement is een attest nodig dat aangeeft of de elektrische installatie aan de huidige normen voldoet.

Zo’n keuring is enkel verplicht voor installaties die nog dateren van voor 1 oktober 1981.
Werd zo’n installatie na die datum al gekeurd door een vernieuwing of verzwaring, dan volstaat die keuring en is een nieuwe controle onnodig.

Enkel een erkende controleur kan zo’n attest opstellen. Hij zal de elektriciteitsleidingen, zekeringen, aarding en stopcontacten controleren.

Zo’n controle kost ongeveer 120 euro.

Als de elektrische installatie is afgekeurd, moet de koper binnen 18 maanden een nieuw controleonderzoek laten uitvoeren, zegt Duytschaever.

De verkoper moet het keuringsattest bij de ondertekening van de verkoopakte kunnen voorleggen.
Er is geen attest nodig wanneer de koper het gekochte gebouw gaat afbreken of de elektrische installatie volledig gaat renoveren.

EPC

Het energieprestatiecertficaat (EPC) geeft de koper
 informatie over de energie-efficiëntie van de woning.

Dat gebeurt met een energiescore die kan variëren van 0 (zeer energiezuinig) tot meer dan 700 (energieverslindend).
Daarnaast vermeldt het document mogelijke investeringen die de energie-efficiëntie verhogen.

Het energieprestatiecertificaat blijft tien jaar geldig en moet worden opgesteld door een erkend energiedeskundige.

De kostprijs voor een alleenstaande woning bedraagt gemiddeld 190 euro.

Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop wordt aangeboden.
Sinds 2012 moeten verkopers de EPC-score ook vermelden in alle advertenties.

Bron
Netto

Daarop wordt actief gecontroleerd en de boetes bij een overtreding kunnen gaan van 500 euro tot 5.000 euro!

Notaris Duytschaever

Gerelateerde artikels

Huis verkopen met Oximo: stappenplan

Wil je je huis verkopen? Ontdek in dit stappenplan van Oximo hoe dit precies verloopt. Zo ben jij perfect voorbereid op het verkoopproces!
Lees meer

Je huis verkopen na scheiding: hoe werkt dat?

Je kan je huis verkopen, je partner uitkopen of de woning houden in onverdeeldheid. Weeg de verschillende opties af en maak de juiste keuze.
Lees meer

Deze kosten betaal je bij de verkoop van een huis

Je huis verkopen brengt een aantal vaste kosten met zich mee. Denk maar attesten, notariskosten en de prijs van een online advertentie
Lees meer

Je huis verkopen via notaris of makelaar? Dit moet je weten

Twijfel je of je jouw huis wil verkopen via de notaris of via een makelaar? Ontdek hier alle verschillen en details!
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons
Contacteer mij