Vlaamse vastgoedmakelaars en notarissen werken samen

Vlaamse vastgoedmakelaars en notarissen werken samen aan een nog vlotter verkoopproces

Voor het eerst in onze vastgoedgeschiedenis hebben de vastgoedmakelaars en notarissen aan Vlaamse zijde een akkoord afgesloten om het verkoopproces nog vlotter en efficiënter te laten verlopen. Het gaat om een reeks praktische werkafspraken en gedragscodes die worden vastgelegd in een samenwerkingsprotocol dat gisteren werd ondertekend in het Brusselse Notarishuis. Beide beroepsgroepen zijn het erover eens dat dit de dagelijkse praktijk zal vergemakkelijken. De consument zal hier uiteindelijk als grootste winnaar uitkomen.
 
Na lokale protocols, nu eentje voor gans Vlaanderen
Lokaal was er in het verleden onder meer in de provincie Limburg en Antwerpen al sprake van een protocol tussen makelaars en notarissen, maar het samenwerkingsverband dat nu werd gesloten geldt meteen voor alle Vlaamse provincies. Het gaat om een protocol tussen CIB Vlaanderen, de grootste beroepsvereniging van vastgoedmakelaars in ons land, en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Heldere afspraken tussen complementaire beroepsgroepen
Het gemaakte afsprakenkader laat alvast weinig aan de verbeelding over. Zo werden een aantal cruciale gedragsregels en praktische werkafspraken uitgewerkt om de samenwerking te versoepelen en te optimaliseren. “Er is lang onderhandeld, maar het resultaat is meer dan bekoorlijk”, stelt Kristien Berkein, voorzitter van CIB Vlaanderen. “Goede afspraken maakt goede vrienden, wordt wel eens gezegd. Wel, dat is hetgeen we nu in de praktijk hebben toegepast. Vastgoedmakelaars en notarissen zijn tenslotte geen concurrenten van elkaar, ze werken complementair.”
Ook notaris Adrienne Spaepen juicht de samenwerking toe en spreekt van een “evenwichtig akkoord” tussen beide beroepsgroepen. “Uiteindelijk zal dit het hele verkoopproces optimaliseren en professionaliseren, iets waar de consument uiteindelijk nog het meest mee gediend zal zijn.”

Duidelijkheid creëren
Concreet engageren de makelaars zich onder meer om uiterlijk 48 uur voor de ondertekening van de verkoopsovereenkomst een volledig ingevuld ontwerp ter nazicht aan de notaris te bezorgen. Daarnaast hebben makelaars en notarissen ook duidelijkheid gecreëerd over de kostenverdeling. Zo kan er geen verwarring meer ontstaan over welke kosten nu voor rekening van de koper zullen zijn en welke voor rekening van de verkoper. 
Daarenboven zijn er gedragsregels opgesteld met betrekking tot het voorschot, de waarborg, het verlijden van de akte en de syndicus. Zo worden er op alle noodzakelijke acties duidelijke termijnen geplakt. 
Het protocol dat werd gesloten is het eerste maar allicht niet het laatste en vormt de basis voor verder structureel overleg op Vlaams niveau tussen beide beroepsgroepen.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag