O-peil, een indicatie van het overstromingsgevaar

Bij het (ver)kopen en (ver)huren is het O-peil een wettelijke informatieverplichting, die weergeeft of een perceel al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Of een perceel in overstromingsgebied ligt controleert men met de watertoets.

Wat is het O-peil?
Het O-peil is een regelgeving, die geldt zowel voor professionelen als particuliere verkopers en verhuurders. Zij zijn verplicht om kandidaat-kopers en -huurders te informeren over het risico op wateroverlast voor een specifiek perceel. 

Onderverdeling O-peil
Het O-peil wordt onderverdeeld in 3 categorieën:
- Effectief overstromingsgevoelig gebied: Deze zones liepen recentelijk nog onder water. Het kan ook zijn dat deze gebieden volgens weersmodellen de komende 100 jaar frequenter gaan overstromen.
- Mogelijk overstromingsgevoelig gebied: In deze gebieden zijn er in het recente verleden geen overstromingen geweest. Weersmodellen geven in de komende 100 jaar ook geen frequente overstromingen aan. Deze gebieden stromen enkel over bij externe weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering (bijvoorbeeld een dijkbreuk).
- Afgebakend gebied: Enkele zones zijn afgebakende overstromingsgebieden of afgebakende oeverzones. Meestal liggen in die zones geen bouwgronden, maar gaat het om zogenaamde zachte bestemmingen.

Watertoets
In welke zone een bepaald perceel ligt, vind je op de website www.watertoets.be. Voor wie geldt de informatieplicht ? De volgende personen zijn verplicht om de kopers of verhuurders in te lichten:
- De eigenaar die zijn onroerend goed wil verkopen
- De eigenaar die zijn onroerend goed voor meer dan 9 jaar wil verhuren
- Hij die een vruchtgebruik, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt
- De vastgoedmakelaar die tussen komt bij verkoop, verhuur of overdracht van een recht
- De notaris die tussenkomt bij de verkoop, verhuur of overdracht van een recht 

Waar moet het O-peil vermeld staan?
De informatie van het O-peil moet worden opgenomen in alle onderhandse en authentieke akten bij bovenvermelde transacties. Voor elk hieraan gekoppelde publiciteit bestaan er een aantal richtlijnen. 

Extra regels op komst
De bedoeling van het O-peil is dus om potentiele kopers en huurders beter te informeren. Bij het O-peil gaat het waarschijnlijk niet blijven, want er zijn nog nieuwe informatieverplichtingen op komst. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zijn voorstander, maar vragen om de regelgeving praktisch werkbaar te houden. 


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag