O-peil, een indicatie van het overstromingsgevaar

Bij het (ver)kopen en (ver)huren is het O-peil een wettelijke informatieverplichting, die weergeeft of een perceel al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Of een perceel in overstromingsgebied ligt controleert men met de watertoets.

Wat is het O-peil?
Het O-peil is een regelgeving, die geldt zowel voor professionelen als particuliere verkopers en verhuurders. Zij zijn verplicht om kandidaat-kopers en -huurders te informeren over het risico op wateroverlast voor een specifiek perceel. 

Onderverdeling O-peil
Het O-peil wordt onderverdeeld in 3 categorieën:
- Effectief overstromingsgevoelig gebied: Deze zones liepen recentelijk nog onder water. Het kan ook zijn dat deze gebieden volgens weersmodellen de komende 100 jaar frequenter gaan overstromen.
- Mogelijk overstromingsgevoelig gebied: In deze gebieden zijn er in het recente verleden geen overstromingen geweest. Weersmodellen geven in de komende 100 jaar ook geen frequente overstromingen aan. Deze gebieden stromen enkel over bij externe weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering (bijvoorbeeld een dijkbreuk).
- Afgebakend gebied: Enkele zones zijn afgebakende overstromingsgebieden of afgebakende oeverzones. Meestal liggen in die zones geen bouwgronden, maar gaat het om zogenaamde zachte bestemmingen.

Watertoets
In welke zone een bepaald perceel ligt, vind je op de website www.watertoets.be. Voor wie geldt de informatieplicht ? De volgende personen zijn verplicht om de kopers of verhuurders in te lichten:
- De eigenaar die zijn onroerend goed wil verkopen
- De eigenaar die zijn onroerend goed voor meer dan 9 jaar wil verhuren
- Hij die een vruchtgebruik, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt
- De vastgoedmakelaar die tussen komt bij verkoop, verhuur of overdracht van een recht
- De notaris die tussenkomt bij de verkoop, verhuur of overdracht van een recht 

Waar moet het O-peil vermeld staan?
De informatie van het O-peil moet worden opgenomen in alle onderhandse en authentieke akten bij bovenvermelde transacties. Voor elk hieraan gekoppelde publiciteit bestaan er een aantal richtlijnen. 

Extra regels op komst
De bedoeling van het O-peil is dus om potentiele kopers en huurders beter te informeren. Bij het O-peil gaat het waarschijnlijk niet blijven, want er zijn nog nieuwe informatieverplichtingen op komst. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zijn voorstander, maar vragen om de regelgeving praktisch werkbaar te houden. 

Gerelateerde artikels

Verkoper bedenkt zich en annuleert de verkoop van het huis.

De verkoper wil niet meer verkopen en trekt het bod in. Kan de verkoper het compromis ontbinden en de verkoop van het huis annuleren?
Lees meer

Bouwgrond verkopen: wat moet je weten?

Als je ooit al eens hebt rondgeneusd op immowebsites dan ben je ongetwijfeld al eens zoekertjes tegengekomen voor percelen bouwgrond.
Maar wanneer is grond bouwgrond? Wat bedoelen ze met grond verkavelen? Hoeveel zou je dat eigenlijk kosten? Daar geven we je graag wat meer informatie over.
Lees meer

Welk bedrijfsvastgoed verkoop je en waar hou je best rekening mee?

De verkoop van vastgoed is natuurlijk niet altijd gelimiteerd tot de verkoop van huizen en appartementen. Het kan wel eens voorkomen dat je bedrijfsvastgoed, zoals handelspanden of magazijnen moet verkopen. Maar waar hou je dan best rekening mee?

Om je een beetje assistentie te verlenen bij de verkoop van je bedrijfsvastgoed geven we je graag eens een overzicht van wat men allemaal verstaat onder bedrijfsvastgoed en wat daarbij komt kijken.
Lees meer

Welk soort woning verkoop je?

Een huis verkopen is voor de meesten iets heel bijzonders. Je gaat immers niet elke dag door zo’n proces. Velen zitten dan ook met een pak vragen. Hoe pak je de verkoop aan? Waar moet je op letten? Wie kan je helpen bij die verkoop?

Dit zijn allemaal goede vragen, maar er is nóg een belangrijke vraag, een waar sommigen misschien minder bij stil staan. Wat verkoop je? Voor sommige woningen gelden er immers bijkomende regels....

Daar geven we je graag nog wat informatie over, zodat je goed voorbereid bent op je verkoop.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons