17 september 2013

Een verhuurder mag ter plaatse controleren of zijn huurder het pand goed onderhoudt. Maar hij moet zich daarbij wel aan regels houden.

Steeds meer huurcontracten vermelden zwart op wit dat de verhuurder een ‘bezoekrecht’ heeft. Gewoon om de huurder daaraan te herinneren. Een voorbeeld van een diplomatische formulering die evenwel niets aan de verbeelding overlaat: ‘De verhuurder mag een afspraak maken met de huurder om te controleren of die zijn verplichtingen nakomt of om het pand te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, makelaar, agent, aannemer, architect, enzovoort. Hij moet daarbij wel rekening houden met het privéleven van de huurder. Hij moet zijn recht te goeder trouw en slechts in beperkte mate uitoefenen. Hij mag het pand echter minstens één keer per jaar bezoeken.’

Dat is een interessante formulering omdat ze de redenen vermeldt die een bezoek van de verhuurder rechtvaardigen. Naast de vanzelfsprekende redenen - om vast te stellen of er werken of herstellingen moeten worden uitgevoerd, het bezoek van nieuwe kandidaat-huurders - heeft de verhuurder dus het recht de staat van het pand te controleren en na te gaan of de huurder de woning goed onderhoudt.

De verhuurder mag de huurder echter niet zeggen welke levensstijl hij moet aannemen. Hij mag alleen controleren of de huurder het pand ‘als een goede huisvader’ bewoont. Zo’n bezoek is niet noodzakelijk negatief. Het biedt ook de gelegenheid om de huurder te wijzen op kosten die hem te wachten staan als hij bepaalde beschadigingen niet herstelt. Bijvoorbeeld wanneer hij graffiti heeft aangebracht op de muren van de kinderkamer.

Afhankelijk van wat de verhuurder tijdens zijn bezoek vaststelt, kan hij beslissen de huurovereenkomst met zijn huurder al dan niet voort te zetten. Wil hij het contract opzeggen, dan moet hij zich echter wel houden aan de wettelijke voorschriften. Tenzij bij aanzienlijke schade. Dan moet hij zich richten tot de vrederechter.

Weigert de huurder het bezoek zonder geldige reden, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen omdat de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Maar dan moet de verhuurder ook via de vrederechter passeren.

Huisvredebreuk
Het bezoekrecht is geen recht tot huiszoeking. De verhuurder mag er dus geen misbruik van maken. Hij mag de woning niet betreden zonder akkoord van de huurder. De eigenaar mag uiteraard ook niet van de afwezigheid van de huurder profiteren om het pand te inspecteren. In dat geval is er sprake van huisvredebreuk, met het risico op strafrechtelijke vervolging. En bij diefstal is de eigenaar de eerste verdachte.

De verhuurder wordt trouwens niet geacht sleutels van de verhuurde woning te bezitten. Hoewel de wet dat niet uitdrukkelijk verbiedt, mag hij er slechts sleutels van bezitten als de huurder daarmee akkoord gaat. En als de huurder nieuwe sloten laat plaatsen, is die ook niet verplicht een exemplaar van de nieuwe sleutel aan zijn huisbaas te bezorgen.

Maar bij problemen die dringende actie vereisen, moet de verhuurder wel toegang tot de woonst kunnen krijgen, zelfs als de huurder afwezig is. Stel bijvoorbeeld dat de waterleiding springt wanneer de huurder met vakantie is. Dan is het ook in zijn belang dat er snel wordt ingegrepen. Anders draait hij zelf op voor de schade die daarvan het gevolg is, en mogelijk zelfs voor de herstellingskosten van de deur die opengebroken moest worden.

De verhuurder behoudt dus het best een sleutel van de voordeur. Maar wat als de huurder dat absoluut niet wil? Dan raadt het Nationaal Eigenaarssyndicaat aan dat de verhuurder de sleutel bewaart in een verzegelde omslag met de handtekening van de huurder op de sluiting op de achterzijde. Maar het belooft niet veel goeds als eigenaar en huurder tot zulke drastische maatregelen overgaan.

Bron:
De Tijd

OXIMO Dé 1% makelaar
Wij verkopen ook uw eigendom aan 1% commissie (excl.btw) Contacteer ons voor meer informatie!

Twitter Facebook

VERKOOP AAN SLECHTS 1%! VRAAG NU JE SCHATTING!

Wist je dat je bij Oximo verkoopt voor slechts 1%? Geen verkoop = geen kosten! Denk je eraan je woning of grond te verkopen, maar zou je graag eerst een idee hebben van de waarde? Vul dan het contactformulier in en onze vastgoedexpert zal hiervoor vrijblijvend bij je langskomen.

Contacteer mij voor schatting

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag