Wat met een stookolietank die u niet meer gebruikt?

Wie in zijn woning een stookolietank heeft die niet meer gebruikt wordt, moet een attest van buitengebruikstelling laten opstellen. Wat moet u doen om dat attest in handen te krijgen?

Zodra u de stookolietank niet meer gebruikt, bijvoorbeeld omdat u overschakelt naar een verwarming op gas, moet u dat attest laten opstellen. Maar omdat daar in de praktijk weinig controle op gebeurt, laten heel wat huiseigenaren dat attest pas opstellen op het moment dat ze hun woning te koop zetten. De (notaris van de) kopende partij zal immers vragen dat de verkopers dat attest kunnen voorleggen. 

De regels zijn afhankelijk van de inhoud van de tank – minder of meer dan 5.000 liter en van waar die zich bevindt – boven- of ondergronds. Het eerste criterium is duidelijk, over het tweede bestaan soms misverstanden. Een ondergrondse tank is een tank die is ingegraven, bijvoorbeeld in uw tuin. En een tank in uw kelder? 'Die wordt als bovengronds beschouwd', verduidelijkt notaris Marc Sobrie.

Minder dan 5.000 liter
‘Voor een bovengrondse tank met een inhoud van minder dan 5.000 liter, volstaat het dat de tank wordt leeggemaakt om het attest van buitengebruikstelling te bekomen’, legt de notaris uit.

Een ingegraven tank van minder dan 5.000 liter moet niet alleen worden leeggemaakt, ze moet ook worden verwijderd. Maar soms is dat niet mogelijk. In dat geval moet een erkende stookolietechnicus de tank opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal en u vervolgens een certificaat bezorgen waaruit blijkt dat de opvulling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

Vanaf 5.000 liter
Een tank vanaf 5.000 liter moet altijd worden leeggemaakt, gereinigd en verwijderd, ongeacht of de tank zich ondergronds dan wel bovengronds bevindt. Dat opvullen moet gebeuren door een erkende stookolietechnicus of door een erkende milieudeskundige. Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u een lijst van stookolietechnici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaams Gewest. Om de tank vervolgens te verwijderen bent u niet verplicht om beroep te doen op een erkende firma, maar het wordt wel aangeraden. 

Bron:
Netto


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag