Zo kan je een huis met een vruchtgebruik er op toch verkopen!

Een huis met vruchtgebruik verkopen.

Heb je juist een woning of eigendom geërfd waar vruchtgebruik op rust? Kan je een woning met vruchtgebruik verkopen of kopen? Kan je een vruchtgebruiker dwingen om te verkopen? Wat zijn de rechten en plichten van een vruchtgebruiker? Wat betekent naakte of blote eigendom? In deze blog geven we je antwoorden op al deze vragen.

Wat is vruchtgebruik? 

Vruchtgebruik is het genot van een eigendom waar de langstlevende partner geen of gedeeltelijke eigenaar van is. Genot van een eigendom betekent dat de vruchtgebruiker de eigendom mag gebruiken door er bijvoorbeeld zelf in te wonen. Maar hij mag deze ook verhuren en heeft dus recht op de huurinkomsten.

De vruchtgebruiker dient de eigendom echter te beheren als een goede huisvader. Wat wilt zeggen dat hij de eigendom moet onderhouden. Verbouwingskosten zijn echter kosten voor zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar(s).

Bijvoorbeeld bij het overlijden van één van je ouders, heeft de langstlevende, recht op vruchtgebruik van de gezinswoning. De erfgenamen zijn dan eigenaar van een naakte of blote eigendom. In dit geval de kinderen.

De naakte eigendom betekent dus eigenaar zijn van een eigendom waar vruchtgebruik op rust. Wanneer de langstlevende komt te overlijden wordt de naakte eigendom automatisch omgezet in volle eigendom. Dan mag je het zonder beperkingen verkopen.

Enkel wanneer beide ouders eigenaar zijn van de gezinswoning en dit opgenomen is in hun huwelijkscontract of elkaar vruchtgebruik verlenen en dit opgenomen is in hun testament.

Vruchtgebruik op de gezinswoning en inboedel is het meest voorkomende, maar er kan ook vruchtgebruik zijn op een tweede verblijf. 

Mag ik mijn huis met vruchtgebruik verkopen?

Je kan de vruchtgebruiker niet verplichten tot verkoop. De makkelijkste manier is wanneer de vruchtgebruiker hiermee akkoord gaat. De waarde van het vruchtgebruik dien je dan te betalen in een geldsom of een rente. 

De waarde kan onderling bepaald worden en hangt af van de levensverwachting van de vruchtgebruiker, het geslacht, het rendement van de eigendom…

Leg dit akkoord vast op papier om eventuele latere discussies te vermijden of te kunnen uitklaren. Komen jullie niet tot een akkoord? Dan beslist de rechter hierover.

Mag de vruchtgebruiker de blote eigendom(men) verkopen? 

Als vruchtgebruiker mag je de eigendom(men) verkopen, maar enkel met een onderling akkoord tussen de vruchtgebruiker en de eigenaar(s). We raden aan om dit akkoord vast te leggen op papier. De eigenaar(s) die dan beschikken over een volle eigendom kunnen overgaan tot verkoop. 

Wat als je niet tot een onderling akkoord komt?

Zowel de vruchtgebruiker als de eigenaar(s) kunnen een 
gedwongen omzetting aanvragen. Dit geldt echter niet voor de gezinswoning, want deze biedt woonzekerheid aan de langstlevende. 

Na de omzetting wordt de blote eigendom een volle eigendom en kan er overgegaan worden tot verkoop.

Gaat de vruchtgebruiker niet akkoord met verkoop, dan kan de blote eigenaar zijn eigendom toch verkopen. De vruchtgebruiker zijn rechten mogen hierdoor niet verminderd of geschonden worden.

Oximo experten in vastgoed met vruchtgebruik.

Wij hebben ervaring met de verkoop van woningen met vruchtgebruik, al dan niet waar de vruchtgebruiker nog inwoont. Kies je voor ons als vastgoedmakelaar, dan weet je dat we over de nodige expertise beschikken. Een goed geïnformeerde eigenaar van een naakte eigendom kiest daarom voor Oximo.

Wil je je vastgoed verkopen, ook als er nog vruchtgebruik op is? Heb je nog vragen in verband met vruchtgebruik? Contacteer ons vrijblijvend.

Gerelateerde artikels

Wat zijn successierechten en welke impact hebben ze op je erfenis?

Successierechten, of erfbelasting, zijn een vorm van belasting op de waarde van de gekregen goederen bij een erfenis. 

Niemand houdt van belastingen, zeker niet wanneer ze komen kijken bij een erfenis van een ouder of een naaste. Jammer genoeg kan je er echter niet aan onderuit en is het dus best om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.
Lees meer

Je hebt onroerend goed geërfd. Wat nu? Hoe zit het met de successierechten?

Erven is steeds een tweesnijdend zwaard. Een situatie van krijgen en verliezen. Omdat velen in zo’n zware periode geen zin hebben om een lastig verkoopproces door te maken helpen wij je graag een handje met alles op een rijtje te zetten.
Lees meer

Vastgoed schenken: hoe komt het dat de cijfers momenteel zo hard stijgen?

Schenkingen van vastgoed zijn dit jaar sterk gestegen en dat zou te maken hebben met de gezondheidscrisis.
Lees meer

Een huis verkopen aan één van je kinderen: de valkuilen!

Als ouder overweeg je om je huis of appartement te verkopen aan één van je kinderen. Hou er dan rekening mee dat je andere kinderen hier later weleens moeilijk over kunnen doen.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons