Verlaagd tarief voor schenking van bouwgrond verlengd

Goed nieuws voor families met braakliggende bouwgronden. De Vlaamse regering verlengt het gunsttarief voor het schenken van een bouwgrond tot 2019.

De prijzen van de bouwgronden zijn fors opgelopen en dat maakt het voor jonge gezinnen moeilijk om te bouwen. Hulp van buitenaf is vaak een noodzaak. Ouders of grootouders die een bouwgrond schenken, is een meer dan behoorlijke start.

Daar is men zich ook bij de Vlaamse regering van bewust. ‘Voor jonge mensen is het bouwen van een gezinswoning zonder financiële hulp van buitenaf moeilijk geworden. De kostprijs van de bouwgrond neemt een grote hap uit het budget voor de verwerving van de woning. De verlenging van het verlaagd tarief voor de schenking van bouwgrond kan dan ook gezien worden als een positieve maatregel om enerzijds meer mensen de mogelijkheid te bieden een woning te bouwen en anderzijds de slapende kavels te activeren’, stelt Vlaams minister Annemie Turtelboom (Open VLD) in haar beleidsbrief Financiën en Begroting.

Het verlaagde tarief voor de schenking van bouwgrond werd in 2003 ingevoerd en is sindsdien drie keer verlengd. De maatregel zou eind dit jaar aflopen, maar de Vlaamse regering heeft dus beslist de regeling te verlengen tot 2019. Daarmee wordt de fiscale factuur voor de overdracht van een kavel wat getemperd.

Waarom? Voor het schenken van vastgoed - dus ook bouwgrond - moet u verplicht een notaris inschakelen en schenkingsrechten betalen. Een belastingvrije handgift zoals voor cash kan niet. Hoeveel schenkingsrechten op vastgoed betaald moeten worden, hangt af van enerzijds de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde en anderzijds de waarde van de schenking.

Rechte lijn
De overgrote meerderheid van de schenkingen gebeurt in wat in het vakjargon rechte lijn heet: tussen (groot)ouders en (klein)kinderen, tussen echtgenoten en samenwonenden. Door de gunstregeling ligt het schenkingstarief voor bouwgrond 2 procentpunten lager dan voor de schenking van ander vastgoed (zie tabel). Voor de schenking van bouwgrond aan personen met een minder nauwe of zonder enige familieband, geldt een vlak tarief van 10 procent. En daar wordt de grootste besparing gerealiseerd. Zo bedraagt het ‘normale’ tarief op schenkingen voor vastgoed tussen personen zonder familieband 30 procent op de schijf tot 12.500 euro, 35 procent op de schijf van 12.500 en 25.000 euro, 50 procent op de schijf tussen 25.000 en 75.000 euro, 65 procent op het gedeelte tussen 75.000 euro en 175.000 euro en 80 procent daarboven.

Het vlak tarief van 10 procent blijft beperkt tot een heffingsgrondslag van 150.000 euro. Heeft de geschonken bouwgrond een hogere waarde? Voor het deel boven de grens van 150.000 euro worden de normale schenkingstarieven voor onroerend goed toegepast.

Bij de verlenging van de maatregel in 2012 werd aan het verlaagd tarief wel een bouwverplichting gekoppeld. Die voorwaarde wordt bestendigd. De begiftigde (of een van hen) moet binnen vijf jaar na de schenkingsakte zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de geschonken bouwgrond vestigen. Ook een tweede voorwaarde werd bestendigd: de gunstregeling blijft beperkt tot bouwgronden gelegen in het Vlaams Gewest.

Hervorming van schenkingsrechten voor alle vastgoed op komst
De Vlaamse regering wil ook de schenkbelasting voor andere onroerende goederen hervormen, door ‘de invoering van redelijke en eenvoudige tarieven’. Voor de schenking van onroerende goederen gelden vandaag tarieven die oplopen tot 30 procent in rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden, tot 65 procent tussen broers en zussen, tot 70 procent tussen ooms, tantes, neven en nichten en tot 80 procent tussen alle anderen.

‘Uit de praktijk blijkt dat er door de hoge schenkingstarieven weinig schenkingen van onroerende goederen plaatsvinden. Een erfenis met betaling van de successierechten is vaak voordeliger’, stelt Annemie Turtelboom in haar beleidsverklaring. ‘Een vereenvoudiging van de tarieven zal een dynamiek in de onroerende schenkingen op gang brengen.’

Begin 2004 werd een sterk verlaagd tarief ingevoerd voor de schenkingsrechten op roerende goederen: vaste tarieven van 3 procent in de rechte lijn en tussen echtgenoten en van 7 procent tussen alle anderen. En dat bleek een groot succes: sinds 1 januari 2004 werden al meer dan 111.000 akten tegen het voordelige vlakke tarief geregistreerd.

Bron:
Netto

Gerelateerde artikels

Wat zijn successierechten en welke impact hebben ze op je erfenis?

Successierechten, of erfbelasting, zijn een vorm van belasting op de waarde van de gekregen goederen bij een erfenis. 

Niemand houdt van belastingen, zeker niet wanneer ze komen kijken bij een erfenis van een ouder of een naaste. Jammer genoeg kan je er echter niet aan onderuit en is het dus best om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.
Lees meer

Je hebt onroerend goed geërfd. Wat nu? Hoe zit het met de successierechten?

Erven is steeds een tweesnijdend zwaard. Een situatie van krijgen en verliezen. Omdat velen in zo’n zware periode geen zin hebben om een lastig verkoopproces door te maken helpen wij je graag een handje met alles op een rijtje te zetten.
Lees meer

Vastgoed schenken: hoe komt het dat de cijfers momenteel zo hard stijgen?

Schenkingen van vastgoed zijn dit jaar sterk gestegen en dat zou te maken hebben met de gezondheidscrisis.
Lees meer

Een huis verkopen aan één van je kinderen: de valkuilen!

Als ouder overweeg je om je huis of appartement te verkopen aan één van je kinderen. Hou er dan rekening mee dat je andere kinderen hier later weleens moeilijk over kunnen doen.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons