Openbare verkoop huizen kan vrijwillig of gedwongenJe huis kan je op verschillende manieren verkopen. Je kan onderhands verkopen, waarbij je via overleg met geïntresseerde kopers en tot een akkoord te komen over de prijs van je vastgoed. Je woning kan ook openbaar worden verkocht. Een openbare verkoop verloopt steeds onder leiding van een notaris, en wordt openbaar gemaakt via aanplakbrieven en advertenties in dag- en/of weekbladen en op gespecialiseerde websites. Wanneer gaat men over tot zo’n openbare verkoop en hoe gaat dat in zijn werk? Met wat moeten we rekening houden om binnen de perken van het wettelijke te blijven?

Je kan  vrijwillig, maar ook verplicht worden je woning openbaar te verkopen. In geval van faillissement of bij schuldvorderingen, wordt  je meestal verplicht openbaar te verkopen. Er zijn ook vrijwillige openbare verkopingen. Dit laatste wordt vooral toegepast bij grote en waardevolle panden. Men hoopt  zo dat het pand meer zal opbrengen, door geïntresseerde kopers tegen elkaar uit te spelen. Beslis je uiteindelijk zélf je woning of perceel grond openbaar te verkopen, dan wordt de woning in één zitting toegewezen aan de meest biedende. Vind je dat bod ondermaats, dan heb je als verkoper het recht dat bod te weigeren en kan je de verkoop inhouden.

Kosten van een openbare verkoop
Een openbare verkoop kost de verkoper uiteindelijk geen euro. Alle kosten vallen immers ten laste van de koper, ook die van de gevoerde publiciteit. Trek je de verkoop in omdat het bod te laag was, dan moet je als verkoper wél alle publiciteitskosten als affiches, aankondigingen in dag- weekbladen en op internet betalen.

Openbare verkoop in slechts één zitting
Recent werden aan de wet op de openbare verkoop van woningen enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd. De openbare verkoop verloopt voortaan slechts in één in plaats van twee openbare zittingen. Het recht op hoger bod blijft  bestaan. Dat betekent dat geïntresseerden tot maximum vijftien dagen na de koopdag bij de notaris een hoger bod kunnen uitbrengen. Komt er binnen deze termijn geen hoger bod, dan wordt je woning of grond toegewezen aan de hoogste bieder. In geval van een hoger bod, komt er een tweede zitting.

Aangepaste wet wil premiejagers ontmoedigen
De overheid wil zo de premiejagers ontmoedigen. Voortaan wordt vooraf ook de inzetprijs bepaald, waarmee de openbare verkoop van start gaat. Geïntresseerde kopers kunnen zo bij hun bank nagaan of die prijs binnen hun budget past en hoeveel ze kunnen lenen. Zij die van bij aanvang van de openbare verkoop het pand willen kopen aan de inzetprijs, genieten van een premie van één procent op de uiteindelijke aankoopprijs. Je doet er als geïntresseerde koper goed aan de verkoopsvoorwaarden en de stedebouwkundige voorschriften na te pluizen en het pand te bezoeken. Je kan immers je bod niet meer intrekken.

Verkoop zonder tussenkomst makelaar
 De hoogdringendheid van een openbare verkoop wegens faillissement of schuldvorderingen, kan zowel voor koper als verkoper een goede zaak zijn. Een ander voordeel is ongetwijfeld dat er aan een openbare verkoop geen makelaar aan te pas komt, en je dus ook geen commissie moet betalen. Er is evenmin sprake van een kunstmatig hoge vraagprijs.

Hogere bijkomende kosten
Hou er rekening mee dat de bijkomende kosten bij een openbare verkoop veel hoger liggen dan bij een onderhandse verkoop. Hoeveel deze bijkomende kosten bedragen, wordt vooraf door de notaris bepaald en bekend gemaakt. De aankoopkosten moeten meestal binnen vijf dagen betaald worden, terwijl je voor de koopsom meestal zes weken tijd hebt. Deze periode varieert van regio tot regio. Met een openbare verkoop is het zelfs niet eens zeker dat de verkoop uiteindelijk zal doorgaan. Als de verkoper het ultieme bod te laag vindt, kan hij de verkoop immers ongedaan maken. Als koper krijg je geen bedenktijd, en kan je de verkoop evenmin opschorten. Informeer en documenteer je dus grondig, zodat je later voor geen onaangename verrassingen wordt geplaatst.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag