Mogen familie en vrienden je gratis helpen bij verbouwingen?


Bij het bouwen of verbouwen van je huis wil je graag een beroep doen op de gratis hulp van familieleden en/of vrienden. Is dat wettelijk gezien wel toegelaten? Waarop moet je letten?


Een huis bouwen of verbouwen kost handenvol geld. Naast de prijs van de bouwmaterialen vormen de werkuren van vakmannen een belangrijke kostenpost. Door je woning zelf te bouwen of te verbouwen of dat te doen met de gratis hulp van familie en/of vrienden kan je dan ook heel wat uitsparen. Zorg er wel voor dat de werken volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. Bovendien moet je rekening houden met een aantal wettelijke spelregels.


Niet iedereen mag je helpen. Het is een vaak voorkomend misverstand dat iedereen je zomaar gratis mag komen helpen op je werf. Dat zou namelijk ruimte openen voor misbruiken waarbij mensen ‘in het zwart’ bij jou aan de slag zouden zijn onder het mom dat ze vrienden zijn.


Voor familieleden (of schoonfamilie) tot de tweede graad is er geen probleem, voorzover ze tenminste niet werkloos zijn. Zo mogen je ouders en schoonouders je komen helpen. Hetzelfde geldt bv. voor je grootouders en voor je broers en schoonbroers. Voor familieleden in de derde en vierde graad (bv. een nonkel, tante, neef, nicht enz.) ligt dit anders. Zij mogen je alleen gratis komen helpen als ze niet werkloos zijn en als de werkzaamheden betrekking hebben op het bouwen of verbouwen of saneren van sociale of daarmee gelijkgestelde woningen. Hoewel de inspectiediensten hier wel eens een oogje dichtknijpen neem je het risico maar beter niet om hen gratis op je werf te laten werken.


Vrienden mogen je wettelijk gezien niet zomaar gratis komen helpen op je werf. Gebeurt dit toch en krijg je een inspecteur over de vloer, dan kan hij een proces-verbaal opstellen voor de overtreding van de wet op sluikwerk. De kans dat je hiermee uiteindelijk problemen krijgt is kleiner als je ook zelf aanwezig bent op de werf op het moment van de inspectie dan in het geval je vriend daar alleen aan de slag is. Hoe belangrijker de werken zijn die je vriend uitvoert, hoe groter de kans trouwens is dat je uiteindelijk problemen krijgt.


Denk aan de BTW-aangifte. Als je een woning bouwt moet je een BTW-aangifte indienen. Op gratis werken die worden uitgevoerd door jezelf, familieleden en andere niet-BTW-plichtigen moet je geen BTW betalen. Als een professioneel (BTW-plichtige) de werken uitvoert, betaal je wel BTW.


Je moet naar de BTW-administratie toe kunnen bewijzen dat je bepaalde werken zelf hebt uitgevoerd of dat vrienden of familieleden dat gratis deden. Vraag daarom aan de familieleden of vrienden die je komen helpen dat ze een verklaring ondertekenen dat ze gratis aan de slag waren op je werf. Die verklaring kan je overhandigen aan je BTW-controleur. Een alternatief bestaat erin dat je een verklaring vraagt van getuigen, zoals bv. de buren.


Neem de nodige verzekeringen. Hou er rekening mee dat werken op een bouwwerf niet zonder gevaar is. Je gratis helpers kunnen wel eens het slachtoffer worden van een ongeval. De gevolgen daarvan kunnen bijzonder zwaar zijn. Zo kan een helper ten gevolge van een ongeval tijdelijk of zelfs blijvend arbeidsongeschikt zijn. Als dat gebeurt zou hij je hiervoor wel eens aansprakelijk kunnen stellen.


Om problemen te vermijden kan je je verzekeren tegen dergelijke risico’s. Vraag aan je verzekeringsmakelaar of –agent welke polis het meest geschikt is. Kies daarbij niet zomaar voor de goedkoopste polis maar hou ook rekening met de dekking die wordt verleend en de franchise die eventueel van toepassing is.


Laat je helpers ook een verklaring op papier zetten dat ze je gratis helpen. Als je dat niet doet loop je het risico dat ze bij een ongeval zeggen dat ze bij jou in dienst waren en dat ze het slachtoffer waren van een arbeidsongeval.


Bron:

Vlan


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag